Regionale omroepen tegen ‘Hilversums NPO-model’

De koepelorganisatie van regionale omroepen ROOS wil ondanks de kritiek van de Raad van Cultuur haar bezuinigingsplan niet aanpassen.  De Raad van Cultuur gaf eerder aan het niet eens te zijn met het plan van ROOS om de regionale omroepen te verdelen in vijf clusters. Volgens de raad zitten er te veel bestuurslagen in het model. Die zouden leiden tot vertraging, meer bestuurlijke drukte en belangenverstrengeling. De Raad van Cultuur wil daarom een driekoppige directie en een directeur/hoofdredacteur per cluster. Volgens ROOS gaat dit echter ten koste van een slagvaardige regionale omroep en de regionale verankering.

ROOS is het wel eens met de plannen tot nauwe samenwerking met andere publieke en commerciële mediaorganisaties. Ze willen ook graag samenwerken met de regionale kranten. Ondanks diverse mediasamenwerkingen in diverse regio’s blijkt dit toch complex, waarbij vooral uitgevers van regionale bladen, waaronder HDC Media (onderdeel TMG en uitgever van oa Gooi & Eemlander en Noordhollands Dagblad) nog niet warmlopen om samen te gaan werken.

Jack de Vries (voorzitter ROOS): ‘Wat de Raad voor Cultuur voorstelt is een kopie van het Hilversumse NPO-model, met een landelijk bestuur dat geen enkele binding met de regionale mediabedrijven heeft. Dat is ons te veel een ivorentoren-model,’ ‘Er is geen enkel draagvlak voor het voorstel in de sector, waardoor het in de praktijk een niet werkend conflictmodel zal worden. Ons model voorziet juist wel in een slagvaardig bestuur dat binding met de inhoud en regio houdt.’, ‘Wat de Raad voor Cultuur voorstelt is een kopie van het Hilversumse NPO-model, met een landelijk bestuur dat geen enkele binding met de regionale mediabedrijven heeft. Dat is ons teveel een ivorentorenmodel.’

De regionale omroepen moeten volgens afspraken in het regeerakkoord vanaf 2017 in totaal 17 miljoen euro bezuinigen. De regionale omroepen willen dat opvangen door te fuseren tot vijf mediabedrijven met nog steeds dertien afzonderlijke redacties.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*