‘Regionale journalistiek versterken’

De NVJ vindt de plannen van staatssecretaris Sander Dekker nog niet zo gek. NVJ Secretaris Omroep Jean-Louis Veenstra reageert.

Wat vind jij van de plannen van Dekker?
Veenstra: ‘Wij zijn positief over het streven Van Dekker naar hoge kwaliteit, sterkere inhoudelijke toetsing en meer publieke verantwoording en we zijn verheugd dat binnen dit streven de nadruk wordt gelegd op de journalistiek. Dekker zegt: ‘Het garanderen van betrouwbare en continue nieuwsvoorziening is één van de belangrijkste bestaansredenen van de publieke omroep’. De NVJ onderschrijft dit, net als de wens van Dekker om de regionale journalistiek te versterken en de waakhondfunctie van de regionale journalistiek te garanderen. Het baart ons wel zorgen dat de regionale omroepen de komende tijd 17 miljoen moeten bezuinigen. De NVJ zal er op toezien dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de regionale journalistiek.’

Wat zullen de gevolgen zijn voor de publieke omroep ? 
Veenstra: ‘Een van de meest ingrijpende maatregelen – naast de veel grotere rol die de NPO binnen het bestel gaat spelen – is dat het mediabestel wordt geopend voor andere partijen. Het gaat om maximaal 50 procent van het totale programmabudget. De NVJ spreekt haar grote zorgen uit over het feit dat de staatsecretaris niet heeft stilgestaan bij de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen die het openstellen van het mediabestel met zich meebrengt. Nu al zijn er veel misstanden bij omroepen met voortdurende tijdelijke contracten en onderbetaling van freelancers. De NVJ voorziet dat dit probleem alleen maar groter zal worden op het moment dat externe partijen direct programma’s gaan aanbieden. Zeker als derden de concurrentie met de omroepen aangaan op de prijs, een van de pijlers waar de NPO afspraken over dient te maken volgens de toekomstvisie. Onderdeel van de nieuwe afspraken zou dan ook een kwalitatieve afspraak moeten zijn over beloning en contractering bij uitbesteding aan derden.’

Bemoeit de politiek zich niet (te) erg met de inhoud van de programmering?
Veenstra: ‘In het te ontwikkelen beleid moet goed worden nagedacht over de onafhankelijkheid van de externe partijen. Er mag geen inhoudelijke invloed ontstaan van maatschappelijke organisaties op de journalistieke programma’s van de omroep. Dat kan onder meer worden geborgd in goede redactiestatuten, die nu vaak nog ontbreken bij omroepen. Wij willen benadrukken – zeker gezien de versterkte rol van de NPO binnen de plannen – dat het binnen de aangegeven kaders altijd aan de omroepen zelf moet zijn wat zij uitzenden. Zonder inmenging van een overheid of andere derde. Aan de inhoudelijke onafhankelijkheid – in het bijzonder op het gebied van journalistieke producties – mag volgens de NVJ nimmer getornd worden.’
 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*