Raadkamer heft gijzeling NOS-journalist op

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas met onmiddellijke ingang opgeheven. De raadkamer heeft besloten dat de gijzeling onterecht was en honoreert bovendien het beroep van Robert Bas op zijn verschoningsrecht als journalist. 

In een statement meldt de NOS: ‘De NOS voelt zich zeer gesterkt door het oordeel van de raadkamer dat niet alleen de identiteit van de bron wordt beschermd, maar dat ook de inhoud en interpretatie van de gesprekken met een bron onder het verschoningsrecht vallen. Het recht op bronbescherming is een noodzakelijk recht om het vak van journalist te kunnen uitoefenen. Als dit recht niet voldoende serieus wordt genomen en beschermd wordt door de overheid, wordt het werk van Robert Bas (en dat van zijn collega’s) onmogelijk gemaakt. Bronnen voelen zich dan niet meer vrij zich tot hem, of een journalist in het algemeen, te wenden. De uitoefening van de persvrijheid wordt dan aangetast.’

  “We zijn heel tevreden dat de raadkamer het recht op bronbescherming, in brede zin, erkent”, zegt Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws. “Dat Robert gegijzeld werd, was schokkend, maar we zijn nu vooral blij dat hij weer naar huis mag. En wij – Robert Bas en de NOS – blijven staan voor het belang van bronbescherming. Ten behoeve van onze journalistieke functie en het informeren van ons publiek. Als bronnen angstig worden dat hun informatie ongewild openbaar kan worden, zullen ze geen misstanden meer aankaarten. Het wordt journalisten dan onmogelijk gemaakt de waarheid te achterhalen en daarmee hun belangrijke functie voor de democratie te vervullen.” 

5 Comments

  1. Volkomen terecht. De rechter-commissaris handelde in strijd met: a) verschoningsrecht voor journalisten, b) een arrest van het Europese Hof (zowel bron als inhoud mogen beschermd worden), c) persvrijheid en d) zijn ambtelijke bevoegdheid (= machtsmisbruik). Schorsen en herplaatsen die vent.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*