Raad voor Cultuur: Vraag nadere uitwerking beleidsplan NPO

De raad voor Cultuur vindt nadere uitwerking nodig van het beleidsplan van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De raad adviseert demissionair minister Slob (Media) de NPO hierom te vragen. 

De raad voor Cultuur vindt nadere uitwerking nodig van het beleidsplan van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De raad adviseert demissionair minister Slob (Media) de NPO hierom te vragen. Een uitgewerkt plan biedt volgens de raad meer houvast voor het maken van concrete en toetsbare prestatieafspraken. Bovendien helpt het omroepen en andere stakeholders om hun bedrijfsstrategieën beter op die van de NPO af te stemmen. De minister had de raad om advies gevraagd over het concessiebeleidsplan van de NPO voor 2022-2026 op grond van de Mediawet. Ook het Commissariaat voor de Media is om advies gevraagd.

Nederland heeft een kwalitatief hoogwaardige publieke omroep, die ondanks het toenemende concurrerende aanbod veel kijkers en luisteraars aan zich weet te binden. Dat is een groot goed dat we moeten blijven koesteren. Het ontbreekt in het beleidsplan volgens de raad zeker niet aan ambities en goede voornemens voor het aanbod op televisie, radio en online. Zo gaat de NPO genrebeleid ontwikkelen en de inhoud meer centraal stellen. De raad is ook positief over de opener houding van de NPO richting de omroepen en de samenwerking met culturele instellingen ten behoeve van de programmering.

Met name maakt de raad zich zorgen over de digitale strategie van de NPO, zeker in het licht van de toenemende concurrentie van commerciële online- en on demand-platforms, zoals Netflix en Videoland. Het plan geeft geen inzicht in hoe de NPO technisch concurrerend kan blijven, wat de marketing- en distributiestrategie worden en welke extra investeringen er nodig zijn. De raad adviseert de minister om de NPO te vragen om een uitgewerkte digitale agenda. Voor de uitvoering daarvan pleit de raad ook voor extra budget. Dit om te voorkomen dat digitalisering ten koste gaat van het programmabudget van de NPO. 

De raad waarschuwt voor de opmars van desinformatie. Die maakt een betrouwbare en onafhankelijke nieuwsvoorziening steeds belangrijker. De vraag welke inspanningen de NPO gaat doen om het vertrouwen van het publiek in zijn nieuwsvoorziening te behouden is daarvoor van belang. De raad vindt dat ook dit onderwerp in het beleidsplan van de NPO meer aandacht verdient.

Verder is volgens het advies een nadere uitwerking nodig van de rolverdeling tussen de NPO en de omroepen. Hetzelfde geldt voor de vraag hoe zowel het media-aanbod als het personeelsbestand veelkleuriger kunnen worden. Ten slotte vindt de raad dat de positie van de externe producenten en makers, waaronder productiemaatschappijen, meer aandacht verdient.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*