Raad voor Cultuur: ‘Vertrouwen in nieuwsvoorziening versterken bij jongvolwassenen’

In de ogen van de Raad voor Cultuur is een goede, onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening een belangrijke, zo niet de belangrijkste functie van de publieke omroep. De raad adviseert de minister aan de NPO te vragen aan te geven hoe deze betrouwbaarheid en onafhankelijkheid de komende periode geborgd worden. Dat meldt de Raad voor Cultuur in haar nieuwe adviesbrief.

Het belang voor de democratische rechtsstaat van een goede, onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening neemt met de opmars van desinformatie en nepnieuws steeds meer toe. De publieke omroep laat dit volgens de raad ook goed zien. De informatievoorziening over de COVID-pandemie is daar een recent en aansprekend voorbeeld van. Uit op 1 februari jl. gepubliceerd onderzoek van Motivaction blijkt een toenemend vertrouwen in de journalistiek; het nieuws van de publieke omroep wordt het meest vertrouwd.

Dat neemt volgens hen niet weg dat bij bepaalde groepen in de samenleving
de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de publieke nieuwsvoorziening niet als vanzelfsprekend worden ervaren. Jongvolwassen zijn in genoemd onderzoek in deze groep oververtegenwoordigd. De raad vindt dat dit onderwerp, gezien het belang daarvan, in het beleidsplan meer aandacht verdient. De raad adviseert de minister om van de NPO meer duidelijkheid te vragen over hoe de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de publieke nieuwsvoorziening de komende concessieperiode geborgd gaan worden.

De Raad voor Cultuur wil weten welke inspanningen de NPO in de komende concessieperiode gaat doen om het vertrouwen van het publiek in zijn nieuwsvoorziening te behouden en zijn geloofwaardigheid bij de groep die de nieuwsvoorziening niet vertrouwt, te versterken.

1 Comment

  1. Dan moeten ze eerst maar de subsidies stoppen, want een nieuwsdienst zonder afhankelijk te zijn van subsidies van de overheid is pas echt onafhankelijk

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*