PNO Media verhoogt de pensioenen met 13,58%

Het bestuur van pensioenfonds PNO Media heeft besloten de pensioenen van alle deelnemers* met 13,58% te verhogen. De verhoging wordt per 1 januari 2023 doorgevoerd.

Voor gepensioneerden betekent dit dat zij structureel een 13,58% hogere bruto pensioenuitkering ontvangen. Voor werkenden betekent het dat hun nog niet ingegane pensioen, dat zij tot en met 31 december 2022 hebben opgebouwd, 13,58% hoger wordt.

Goed nieuws voor iedereen

PNO Media meldt “Te meer omdat wij op 1 augustus 2022 de pensioenen verhoogde met 2,57%. Die verhoging was compensatie voor de inflatie over de periode september 2020 – september 2021. De verhoging van 13,58% per 1 januari 2023 heeft betrekking op de inflatie over de periode september 2021 – september 2022. De inflatie over die periode is volgens het CBS 17,16%. Op 31 oktober 2022 had PNO Media een beleidsdekkingsgraad van 118,9% en een actuele dekkingsgraad 130,6%.”

Naar een nieuw pensioenstelsel

De forse verhoging van 13,58% is mogelijk dankzij de tijdelijk soepelere regels die gelden vanwege de komst van een nieuw pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt het eenvoudiger om de pensioenen te verhogen, maar ook te verlagen. Het pensioen wordt dus meer afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en financiële markten. Zover is het nu nog niet. Toch heeft de Tweede Kamer besloten de wettelijke regels voor het verhogen van de pensioenen (indexatie) tijdelijk te versoepelen. Die versoepeling houdt in dat pensioenfondsen in 2022 kunnen beslissen om de pensioenen te indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%, in plaats van de wettelijke grens van 110%.

Sociale partners willen ‘invaren’

Het bestuur van PNO Media maakt gebruik van deze tijdelijke regelgeving omdat zo meer compensatie mogelijk is voor het koopkrachtverlies door de extreem hoge inflatie. Dankzij de soepelere regels kan PNO Media nu twee keer zoveel indexatie toekennen dan zonder soepelere regels mogelijk zou zijn. Er zijn door de wetgever wel voorwaarden verbonden aan een besluit om gebruik te maken van de soepelere regels voor indexatie. Zo mag indexeren vanaf 105% alleen als de ‘sociale partners’, de vertegenwoordigers van de bij PNO Media aangesloten werkgevers en werknemers, bereid zijn om alle pensioenen in het oude pensioenstelsel mee te nemen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit heet ‘invaren’. De sociale partners van PNO Media hebben de intentie uitgesproken om in te varen.

Belangen van iedereen zijn afgewogen

PNO Media mag daarom de soepelere regels toepassen in zijn besluitvorming over indexatie. Daarbij heeft het bestuur van ons fonds voor de creatieve en digitale sector goed gekeken naar de evenwichtigheid en de belangen van alle deelnemers (werkenden en gepensioneerden) afgewogen. Er is rekening gehouden met de koopkrachtdaling van gepensioneerden enerzijds, en de (onzekere) economische vooruitzichten anderzijds. Ook is gekeken naar de effecten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, de bestaande indexatieachterstand en de verschillende onderdelen van het fondsbeleid, zoals het premiebeleid.
PNO Media realiseert zich dat door dit indexatiebesluit de kans op een toekomstige verlaging groter wordt. De kans wordt kleiner om alle gewenste reserves te kunnen vormen op het moment dat het fonds overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Er is niet gekozen voor volledige compensatie van de inflatie van 17,16%, omdat het bestuur het belangrijk vindt dat PNO Media ook na deze indexatie financieel sterk genoeg blijft.

De pensioenverhoging in de praktijk

PNO Media heeft ruim 10.000 gepensioneerden, die vanaf 1 januari 2023 hun pensioenuitkering zien stijgen met 13,58%. Bij een pensioen van bruto € 1.400 per maand betekent dat voor hen een structurele verhoging van ongeveer bruto € 190 per maand. Werkenden die nog pensioen opbouwen (20.000) of dat in het verleden bij ons fonds hebben gedaan (35.000) zien op 1 januari 2023 op MijnPNO dat hun opgebouwd pensioen (op 31 december 2022) is verhoogd met 13,58%.

8 Comments

  • Ik heb daar ook 30 jaar voor MOGEN werken, Juul !! Ja toch ! En met héél plezier !!! En mooi dat het PNO nu onze pensioenen ophoog stuwt !! Laten wij er maar van genieten !

    • Toen ik 10 jaar geleden met pensioen ging werkte ik inderdaad niet meer bij de “Omroep of een aan de media gelieerd bedrijf” maar bij de Overheid, Juul.

     • Dag Boris,

      Een “gelieerd” bedrijf is de Omroep of bijvoorbeeld een krant of zo. En de overheid is niet verbonden aan PNO, gelukkig niet. En jij zit bij ABP .
      Lees maar welke sectoren bij PNO “zitten” als deelnemer.

      https://pnomedia.nl/

      Niks overheid.

      Trouwens mooi die verhoging ook voor jou.
      Nu maar hopen dat een evt. verlaging die miv het nieuwe stelsel sneller kan voorlopig uitblijft.

 1. “ PNO Media realiseert zich dat door dit indexatiebesluit de kans op een toekomstige verlaging groter wordt.” Precies de gok die je niet moet willen nemen – met ook mijn toekomst.

1 Trackback / Pingback

 1. Vijftig plus website: PNO Media verhoogt de pensioenen met 13,58% | Vacatures, werk en klusjes voor vijftig plussers

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*