PNO Media: Resultaten 4e kwartaal 2023

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is in het 4e kwartaal van 2023 gedaald van 119,4% naar 119,2%. Ook de actuele dekkingsgraad daalde. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een lagere rente en de toegekende aanvullende indexatie verslechterde de actuele dekkingsgraad. Ook ten opzichte van eind 2022 daalde de dekkingsgraad iets, ondanks een beleggingsresultaat van 8,3% over heel 2023.

 Ultimo 2022Q3 2023Q4 2023
Pensioenvermogen (x € miljoen)6.661 6.7097.207
Pensioenverplichtingen (x € miljoen)5.807 5.3626.373
Actuele dekkingsgraad114,7% 125,1%113,1%
Beleidsdekkingsgraad119,7% 119,4%119,2%
Totaalrendement-17,0% -3,7%7,5%
Totaalrendement cumulatief  8,3%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

PeriodeActuele dekkingsgraad
januari 2023114,0%
februari 2023119,8%
maart 2023116,8%
april 2023118,1%
mei 2023119,1%
juni 2023119,3%
juli 2023122,2%
augustus 2023121,5%
september 2023125,1%
oktober 2023123,9%
november 2023117,5%
december 2023113,1%
Beleidsdekkingsgraad119,2%

Eind 2022 besloot het bestuur de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen (indexeren) met 13,58%. Eind 2023 besloot het bestuur van PNO Media de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aanvullend met 3,15% te verhogen. Dit is verwerkt in de dekkingsgraad van november. Per 1 januari 2024 zijn de pensioenen niet verhoogd. Het bestuur zag af van indexatie omdat de prijzen over 2023 zijn gedaald volgens de cijfers van het CBS.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het vierde kwartaal van 2024 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 125,1% (eind september 2023) naar 113,1% (eind december 2023):

  • De rente daalde van 3,07% naar 2,30% per 31 december 2023. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 15,7%-punt lagere actuele dekkingsgraad.
  • Door het positieve rendement op de beleggingen in het vierde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 8,0%-punt.
  • De beleggingen en de rente hebben de grootste invloed op de verandering van de dekkingsgraad. Daarnaast spelen andere factoren een – kleinere – rol.
  • De pensioenen zijn in het vierde kwartaal met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 3,15% verhoogd. De actuele dekkingsgraad daalde hierdoor met 3,7%-punt.
Samenstelling portefeuilleRendement Q4 2023Rendement over heel 2023
Zakelijke waarden  
Aandelen7,8%19,4%
Vastgoed-3,4%-8,7%
Private equity1,2%13,2%
Vastrentende waarden  
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
27,0%8,6%
Nederlandse hypotheken1,6%2,3%
Europese bedrijfsobligaties5,9%8,7%
Amerikaanse high yield obligaties2,5%8,8%
Obligaties opkomende markten5,1%7,8%
Liquide middelen-0,3%0,0%
Subtotaal6,9%8,4%
Valutaderivaten0,5%-0,1% 
Totaal7,5%8,3%

Beleggingsportefeuille en rendement

De financiële markten lieten in het vierde kwartaal een eindejaar rally zien. Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank gaf aan dat de strijd tegen de hoge inflatie succesvol verloopt. Het eind van de renteverhogingen lijkt in zicht en in 2024 is er een reële kans dat de rente wordt verlaagd.
Dit positieve signaal zorgde voor een hausse op de aandelenmarkt. In de VS steeg de aandelenbeurs in het vierde kwartaal met zo’n 10%. Ook in Europa steeg de beurs sterk. De aandelenportefeuille van PNO Media sloot door deze late rally het jaar dan ook af met  een prima rendement van 19,4%.
De lange rente, de 30-jaars swaprente, daalde in het vierde kwartaal met ruim 90 basispunten. Een ongekende daling die zelden voorkomt. Hierdoor werd de stijging van de rente in de maanden daarvoor tenietgedaan. De rente daalde in 2023 uiteindelijk met een kleine 20 basispunten ten opzichte van 2022.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*