PNO Media: Dekkingsgraad februari 117,3%%.

PNO Media had eind februari een actuele dekkingsgraad van 117,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,0%

 • De actuele dekkingsgraad steeg in februari van 114,9% naar 117,3%.
 • De beleggingen en de rente hebben de grootste invloed op de verandering van de dekkingsgraad. Daarnaast spelen andere factoren een – kleinere – rol.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in februari 1,1%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,3%-punt.
 • De stijging van de rekenrente zorgde in februari voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,4%-punt.
 • Of de pensioenen1 per 1 januari 2025 kunnen worden verhoogd (indexatie), besluit het bestuur in het 4e kwartaal van 2024.
 • PNO Media hoeft de pensioenen in 2024 niet te verlagen. Er is de eerstkomende jaren een kleine kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 105%, dan moet PNO Media volgens de huidige wetgeving de pensioenen in 2025 verlagen.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Vijftig plus website: PNO Media: Dekkingsgraad februari 117,3%%. – Vacatures, werk en klusjes voor vijftig plussers
 2. PNO Media: Dekkingsgraad februari 117,3%%. – Pensioen Nieuws

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*