Pleidooi voor Friese Film- en AV Mediafonds

In een onlangs gepubliceerde position paper wordt de aandacht gevestigd op het gebrek aan substantiële erkenning en financiering voor de Friese taal binnen de Nederlandse film- en media-industrie, ondanks de wereldwijde waardering voor films in minderheidstalen. Het paper, gericht aan de commissieleden Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, benadrukt het belang van investeren in de Friese film- en AV-media industrie via de Bestuursafspraak Friese taal en Kultuer (BFTK) voor het behoud en de promotie van de Friese taal en cultuur.

Het document stelt dat film en AV-media effectieve middelen zijn om de Friese taal en cultuur wereldwijd toegankelijk te maken, wat tevens een economische impuls en werkgelegenheid voor de regio zou betekenen. Een onafhankelijk Fries Film- en AV fonds en een verhoging van de cash rebate voor bedrijvigheid in de regio worden als cruciale stappen gezien om dit doel te bereiken.

Bovendien wordt er gewezen op het feit dat het Nederlands Filmfonds een groot deel van zijn budget (tussen de 80% en 94,8%) besteedt aan projecten in de regio Amsterdam, wat de regionale spreiding van middelen scheef trekt. Dit, terwijl de laatste Friestalige film gefinancierd door het Nederlands Filmfonds dateert uit 2001.

Het document onderstreept de successen van regionale fondsen in buurlanden zoals Duitsland, Ierland en Denemarken, die significant bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale taal en cultuur. Als voorbeeld wordt Schotland aangehaald, waar een investering van ca. 10 miljoen in Screen Scotland de Schotse economie honderden miljoenen pond heeft opgeleverd.

Ook wordt er een beroep gedaan op de commissieleden om de argumenten in overweging te nemen en de BFTK te ondersteunen ter bevordering van de Friese taal en cultuur via strategische investeringen in de regionale film en AV industrie. Dit zou niet alleen positief zijn voor de Friese sector, maar ook voor makers en hun verhalen in andere ondervertegenwoordigde regio’s zoals Limburg, Zeeland en Twente.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*