Overzicht van belangrijkste veranderingen bij NPO

NPO heeft haar Begroting 2018 gepubliceerd. Hieronder een overzicht van de highlights uit dit document:

  • NPO gaat, conform de nieuwe Mediawet, toetsen of onze amusementsprogramma’s in voldoende mate publiek aan de netten kunnen binden. Ter voorbereiding op de nieuwe concessieperiode 2021-2026 en de visitatie die daaraan voorafgaat, is de NPO voornemens om in 2018 het publiek, onder andere via Publiekspanels, meer nog dan gebruikelijk te vragen naar hun mening over de strategische en inhoudelijke keuzes die NPO maakt.
  • NPO verwacht een verdere daling van de Ster-inkomsten. NPO zal daarom zich meer gaan richten op het realiseren van extra inkomsten uit andere kanalen. NPO wil meer uit deze markt van distributeurs halen. De onderhandelingen daarover zullen in 2018 van start gaan en NPO rekent op de volledige steun van overheid en politiek daarbij.
  • NPO zal komende tijd blijven stimuleren dat meer vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond op beeldbepalende posities komen, zodat de NPO ook in de toekomst een goede afspiegeling van de samenleving is.
  • De komende jaren blijft NPO investeren in substantieel meer in kwalitatief hoogwaardig drama
  • Nog dit jaar worden drie themakanalen van naam veranderd: NPO Best is nu NPO 1 Extra, NPO Cultura NPO 2 Extra en NPO 101 NPO 3 Extra. NPO Zapp Xtra, NPO Nieuws en NPO Politiek
  • Op NPO Radio 1 wil NPO in 2018 het aantal uren zendtijd voor programmering waarin onderzoeksjournalistiek een belangrijke rol kan krijgen, laten groeien. Ook is bij radio en televisie veel ruimte gereserveerd voor nieuwe ambities in het kader van content first; ruimte die ook voor nieuwe vormen van onderzoeksjournalistiek kan worden aangewend.
  • Omroepoverstijgende samenwerkingen tussen gespecialiseerde onderzoeksjournalisten en documentairemakers zal vaker voor gaan komen. In 2018 breidt NPO deze samenwerking verder uit. Juist door gezamenlijk met de omroepen steeds de vraag te blijven stellen of de NPO niks mist en er geen blinde vlekken zijn of juist doublures. NPO wil hiermee zorgen voor een aanbod dat meer is dan de som der delen.
  • NPO wil blijven innoveren en investeert komende jaren meer in online, waaronder NPO Start. Hiermee wil de NPO technologisch en inhoudelijk in de voorhoede mee blijven spelen. Grote wensen zoals premières, previews en downloadable content zullen komende jaren verder worden ingevuld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*