Oud NPO-baas Henk Hagoort in RvT van Ster

Per 1 maart 2021 heeft Ster een Raad van Toezicht. Dit is het resultaat van een wetsvoorstel, de Variawet, die door de Kamer is aangenomen. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ster. De vijf leden van deze Raad zijn inmiddels door de minister benoemd. De Raad zal bestaan uit: Henk Hagoort (voorzitter), Prisca Ancion-Kors, Alfred Levi, Agnes Schrijver en William Bontes. 

Naast de Raad van Toezicht komt er een bestuur bestaande uit maximaal drie leden, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en financiële zaken. De leden hiervan worden te zijner tijd door de Raad van Toezicht benoemd. Tot die tijd is Frank Volmer tijdelijk bestuurder.  

Het oude Ster-bestuur – bestaande uit Wiet de Bruijn, Philip Alberdingk Thijm, Shula Rijxman, Jan Slagter en Deborah Cheng – is als gevolg van de wetswijziging per 1 maart afgetreden. Ster is hen dankbaar voor de waardevolle bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd.  

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*