Onderzoeksbureau kritisch over werkcultuur NOS

De werkcultuur bij de NOS is uit balans, tot die conclusie komt een onafhankelijk onderzoeksbureau. Werknemers lopen bijvoorbeeld aan tegen onduidelijke besluitvorming. Ook vinden ze dat leidinggevenden te veel aandacht hebben voor het dagelijkse maakproces.

Het grootste deel van de medewerkers geeft aan zich veilig te voelen. Toch worden ook ongewenst gedrag en ongewenste vormen van communicatie ervaren. Details over aard of omvang hiervan worden niet vermeld. Verdere communicatie over het onderzoek en de vervolgstappen gebeurt intern voor NOS-medewerkers, staat in een persbericht.

Het onderzoek werd in mei ingesteld in de nasleep van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de afdeling NOS Sport. Bij NOS Nieuws, NOS Sport, NOS Evenementen en de ondersteunende afdelingen zijn 243 medewerkers gesproken. Daarnaast zijn verdiepende interviews afgenomen en hebben bijna 600 medewerkers een online enquête ingevuld.

Sociale en psychologische veiligheid

De conclusie is dat de interne organisatie “op een aantal punten uit balans is”. Een deel van de werknemers heeft daar last van, zo constateert onderzoeksbureau CuLTR Diagnose. De leiding van de NOS zegt met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Een reeks maatregelen wordt aangeraden om de sociale en psychologische veiligheid te bevorderen. Zo moet er meer duidelijkheid komen over de besluitvorming en het personeelsbeleid moet worden gestandaardiseerd. Medewerkers signaleren bijvoorbeeld dat er niet altijd wordt ingegrepen als iemand niet goed functioneert en dat onduidelijk is hoe speciale projecten worden verdeeld.

Daar staat tegenover dat medewerkers een fijne samenwerking, collegialiteit en sterke onderlinge betrokkenheid ervaren. Zorgvuldigheid en professionaliteit komen als sterke punten naar voren volgens het onderzoeksbureau. Tegelijkertijd wordt er te veel focus op het dagelijkse proces ervaren. Ondervraagden geven aan dat een langetermijnvisie ontbreekt. Ook ervaren ze druk van het 24 uur per dag nieuws brengen via online, tv, radio en sociale media.

Forse ambitie voor verbetering

Er zou een nieuwe visie op leiderschap moeten komen. Ook wordt aanbevolen leidinggevenden structureel op te leiden en te gaan evalueren. Leidinggevenden hebben bovendien soms te veel mensen onder zich om hun rol goed te kunnen vervullen.

Ook voor andere medewerkers moet meer aandacht komen voor evaluatie en verbeteracties. Veel mensen hebben daar behoefte aan, zo concluderen de onderzoekers. Gezamenlijk moet het personeel komen tot een cultuurcode, zo luidt het advies.

“De resultaten van dit onderzoek geven ons goed inzicht in wat de mensen en de organisatie in de weg zit”, reageert algemeen directeur Gerard Timmer. Hij benadrukt dat de uitkomsten intern met het personeel worden besproken. Hij heeft er vertrouwen in dat het onderzoek “zich zal vertalen in een forse ambitie voor verbetering”.

Begin dit jaar benaderden bijna honderd medewerkers van NOS Sport externe vertrouwenspersonen met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het ging om meldingen over een periode van twintig jaar. Vele gingen over een onveilig werkklimaat en daarom stapte de hoofdredactie van NOS Sport in maart van dit jaar op . Aanvankelijk zou dat op termijn gebeuren, maar na veel kritiek werd besloten dat de hoofdredactie toch per direct zou vertrekken.

Op de sportredactie is volgens de NOS intussen al verandering ingezet , de resultaten van dit cultuuronderzoek gaan daar nu ook bij worden gebruikt. Er loopt ook nog een ander onderzoek. Een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Martin van Rijn kijkt naar misstanden en de werkcultuur bij de hele publieke omroep.

2 Comments

  1. Hebben ze ook de politieke voorkeur van de medewerkers in het onderzoek mee genomen?
    Worden medewerkers met een links politieke kleur met voorkeur positief behandeld, en met een rechts politieke kleur negatief behandeld en in een verdomd hoekje gestopt?
    Dit komt wel sterk naar voren in de programma’s.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*