Onderhandelaarsresultaat cao publieke omroep

Werkgevers en werknemers bereiken onderhandelaarsresultaat cao publieke omroep 2017-2018.

Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroep hebben met de vakbonden een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor omroepmedewerkers. Er komt een structurele loonsverhoging van 1,4% over 2017 en in juli 2018 worden de lonen nog eens met 1,5% verhoogd.

Om oudere werknemers langer aan de slag te houden en jongere werknemers meer kansen te bieden, wordt ook de cao regeling Partiële Terugtreding Ouderen uitgebreid. Met ingang van 1 januari 2018 worden werknemers vanaf tien jaar voor de geldende AOW- leeftijd in de gelegenheid gesteld de omvang van hun dienstverband te verminderen met maximaal 20%. De werkgever blijft het nieuwe salaris van de werknemer aanvullen met 50% van het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris en de pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van 100% van het oude salaris. Met andere woorden, medewerkers kunnen 20% minder uren werken, maar gaan er dan slechts 10% op achteruit terwijl de pensioenopbouw volledig doorgaat. Afgesproken is ook om de mobiliteit tussen de verschillende omroepen te bevorderen en om de komende tijd de behoefte en introductie van een Persoonlijk Keuze Budget te onderzoeken dat werknemers naar eigen inzicht en behoefte aan arbeidsvoorwaarden kunnen besteden.

De cao bevat verder afspraken over goed opdrachtgeverschap voor payroll- en flexmedewerkers, waaronder het uitgangspunt dat het bruto maandinkomen van uitzendkrachten en payroll-medewerkers gelijk dient te zijn. En er komt een Code met uitgangspunten die kunnen gelden voor de inzet van ZZP’ers.

Gerard Schuiteman, van de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) en voorzitter van de werkgeversdelegatie, is tevreden met de nieuwe afspraken: “Er is lang en zeer intensief met elkaar gesproken over een nieuwe cao. Daarmee hebben we wel bereikt dat er goede afspraken gemaakt zijn over de actuele vraagstukken rond de arbeidsvoorwaarden bij de publieke bij de publieke omroep.”

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO: “Ik ben blij dat we tot dit resultaat zijn gekomen. Dat is goed nieuws voor alle medewerkers van de publieke omroep die zich dagelijks inspannen om Nederland zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zijn het eens geworden over een fatsoenlijke loonsverhoging ter hoogte van de prijsinflatie, en dat binnen de beperkte financiële middelen die de landelijke en regionale omroep hebben.”

De cao geldt voor de bijna 1300 medewerkers van de regionale omroepen en de ruim 3600 van de landelijke omroep. De huidige cao liep af op 31 december 2016 en werd met een jaar verlengd. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2018. De betrokken vakbonden waren FNV Kunsten Informatie en Media, CNV Vakmensen en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De onderhandelingen over de cao liepen vanaf juni 2017.

Het onderhandelaarsresultaat wordt nu voorgelegd aan de leden van de bonden en aan alle werkgevers van de publieke omroep.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*