NVJ wil aandacht voor positie programmamakers in nieuw omroepbestel

De NVJ vraagt aan minister Slob (Media), Kamerleden, NPO en omroepen aandacht voor de positie van programmamakers in het nieuwe omroepbestel.

In een brief aan de minister en Kamerleden wijst de NVJ op de onder programmamakers levende zorgen en geeft hierin oplossingsrichtingen aan. Ook informeert de NVJ de minister over vragen die de NVJ heeft gesteld aan de NPO en het CVO (College van Omroepen) met betrekking tot medezeggenschap van programmamakers, de instelling van kernredacties en tariefbandbreedtes voor freelancers. De NVJ hoopt op de steun van de minister ten aanzien van haar voorstellen. Naar verwachting komt minister Slob in maart met zijn visie op de Nederlandse media.

De programmamakers van de Publieke Omroepen hebben in de afgelopen maanden op verschillende momenten hun zorgen in verband met de toekomst van de Publieke Omroep kenbaar gemaakt. Zij konden op veel sympathie rekenen bij de meerderheid van de politieke partijen. Zo hebben de programmamakers kenbaar gemaakt dat zij geen (mede)zeggenschap hebben op basis waarvan zij een rol kunnen spelen in de besluitvorming met betrekking tot de keuzes voor programmering op NPO- en op omroepniveau.

Pluriformiteit programma-aanbod onder druk

Het ontbreken van goede informatievoorziening en (mede)zeggenschap met betrekking tot de journalistieke programmering zet de pluriformiteit van het programma-aanbod onder druk. Nog steeds krijgen programmamakers via de media te lezen waar de omroepen en de NPO mee bezig zijn en zelfs bij navraag krijgen de programmamakers geen aanvullende informatie, laat staan dat ze betrokken worden bij het proces.

Medezeggenschap en kernredacties

De programmamakers en NVJ pleiten voor een duidelijke medezeggenschapsrol voor de programmamakers en een systeem waarin budgettaire zekerheid voor kernredacties gegarandeerd wordt. Daarmee worden continuïteit, creativiteit en (mede)zeggenschap gewaarborgd.   

Hierover heeft de NVJ recent met de omroepen, verenigd in het CVO en de NPO gesproken. Ook heeft de NVJ een drietal vragen aan de NPO en het CVO gestuurd, die in de optiek van de makers van groot belang zijn voor een toekomstig publiek bestel: 

  • 1. Doordat de omroepen en NPO geen gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de programmatische beslissingen, die worden genomen, blijft in het huidige systeem een carrousel van makers bestaan, die elke 2 of 3 jaar op basis van tijdelijke contracten van omroep naar omroep moeten verkassen. Het ontbreken van rechtszekerheid voor de makers ziet de NVJ als een belangrijke weeffout in het huidige bestel.

De programmamakers en de NVJ hebben dit najaar gepleit voor de instelling van kernredacties, die de makers de ruimte geven om onder behoorlijke arbeidsrechtelijke voorwaarden  mee te bouwen aan een relevante toekomstgerichte programmering op alle platforms.

Zijn NPO en omroepen (CVO) bereid om te pleiten voor kernredacties in een nieuw publiek bestel?

  • 2. In het huidige bestel ontbreekt een gezonde informatievoorziening richting makers en inspraak op het programmatische beleid via een door de redactie democratisch gekozen Programmaraad of Redactieraad.

Zijn NPO en omroepen (CVO) bereid deze medezeggenschap vanuit de makers volwaardig vorm te geven in een nieuw bestel en zo ja, hoe moet dat er uit gaan zien?

  • 3. Freelancers en jonge programmamakers  binnen de omroepen en productiehuizen worden vaak afgescheept met onverantwoord lage uurtarieven, tijdelijke contracten of payroll-constructies. Juist voor het “open” deel van de programmering, waar de omroep-cao niet van toepassing is, pleit de NVJ voor een fair practice code: wel concurrentie op creativiteit, maar niet op arbeidsvoorwaarden.

Zijn NPO en omroepen (CVO) bereid om duidelijker afspraken te maken met de NVJ over tariefbandbreedtes voor freelancers en medewerkers binnen productiehuizen, indien sprake is van externe inkoop?   

De NVJ hoopt deze week een antwoord te krijgen op de drie vragen en dat een antwoord op deze vragen in het advies van de omroepen en NPO aan de minister zal worden meegenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*