NVJ hervat CAO-onderhandelingen met publieke omroep

De NVJ hervat in september de onderhandelingen over de cao voor de Publieke Omroep. Wais Shirbaz, Secretaris Omroep van de NVJ, vertelt: “We gaan knokken voor werkzekerheid en goede arbeidsvoorwaarden voor alle programmamakers bij de landelijke- en regionale omroepen.” 

​De NVJ peilt momenteel middels een enquête wat de achterban het belangrijkst vindt in een nieuwe cao. Shirbaz: “Mensen gaan er financieel op vooruit, dat staat vast. Maar daarnaast spelen er ook andere zaken, zoals werkzekerheid, persveiligheid, werkdruk en scholing.”

Vorig jaar werden door de werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroepen samen met de beroepsvereniging NVJ en vakbond CNV een akkoord gesloten voor een nieuwe cao voor het omroeppersoneel. Hierin werd onder andere een structurele loonsverhoging van 5 procent voor werknemers afgesproken. Tevens werden er afspraken gemaakt over het tot stand komen van een onafhankelijke redactieraad. Daarnaast heeft de NVJ samen met andere vakbonden de code ‘Goed Opdrachtgeverschap’ met de publieke omroep tot stand gebracht. Deze zogeheten Fair Practice Code omvat ‘Goed Opdrachtgeverschap’ met minimumtarieven voor zzp’ers. De onderhandelingen gaan dit jaar onder andere over verdere loonsverhogingen en meer zekerheid voor werknemers en zzp’ers.

De bedoeling is dat de nieuwe cao nog dit jaar wordt vastgelegd. Shirbaz: “Door de coronacrisis hebben de onderhandelingen vertraging opgelopen, daarom moeten we nu zo snel mogelijk weer om de tafel gaan zitten.” Het is voor de NVJ belangrijk dat zoveel mogelijk leden de enquête over de nieuwe cao invullen. Shirbaz: “Wij komen op voor onze achterban en horen graag welke eisen we op tafel moeten leggen.”

Leden van de NVJ krijgen de enquête per mail opgestuurd. Op basis hiervan gaat de NVJ een aantal concrete cao voorstellen formuleren. Deze voorstellen worden vervolgens ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Pas bij goedkeuring door een meerderheid van de achterban start de NVJ de onderhandelingen over de nieuwe cao met de omroepwerkgevers. Naar verwachting wordt dit proces binnen nu en vier weken afgerond, zodat de onderhandelingen eind september van start kunnen gaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*