NVJ, FNV en CNV in de bres voor omroeppersoneel

René Roodheuvel (secretaris omroep bij NVJ) maakt zich zorgen om de uitwassen van de flexibilisering bij de publieke omroep.

Veel payrollers en zzp’ers binnen omroepbedrijven staan er volgens hem slecht voor. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), FNV Media & Cultuur (voorheen FNV KIEM) en CNV Vakmensen trekken nu samen op om dit probleem aan de kaak te stellen.

Rood­heu­vel: “Het sys­teem van fi­nan­cie­ring van pro­gram­ma’s is an­ders ge­wor­den. De Ne­der­land­se Pu­blie­ke Om­roep (NPO) heeft nu gro­te­re stu­rings­macht, zit aan de voor­kant aan de geld­kraan. De NPO heeft de macht ge­kre­gen om pro­gram­ma’s wel of niet te la­ten door­gaan, maar is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de ar­beids­rech­te­lij­ke ge­vol­gen. Die pro­ble­ma­tiek ligt bij de om­roe­pen en die re­a­ge­ren door men­sen niet meer vast in dienst te ne­men. Ze zeg­gen: dat doen we om­dat we niet meer ze­ker zijn van op­drach­ten om pro­gram­ma’s te mo­gen ma­ken.’’

Lees het hele artikel vandaag in dagblad Gooi en Eemlander.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*