NPO wint Diamant Award

Namens de NPO hebben Jojanneke Doorn (manager HR) en Sherida Zorg (projectleider diversiteit & inclusie) woensdag 29 juni de Diamant Award van de Stichting Talent aan de Top in ontvangst genomen. 

Dat deden ze in Den Haag, waar de organisatie verschillende prijzen uitreikte aan instellingen en bedrijven op het gebied van m/v-diversiteit. Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling: de top van het bedrijfsleven in Nederland ‘inclusiever’ maken. De NPO krijgt de prijs vanwege de grote stappen die op dit gebied zijn gezet.

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang liet in een interview met Talent aan de Top weten ‘bijzonder trots’ te zijn op de prijs. “Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen.” 

Bekijk op de site van Talent aan de Top het interview met Frederieke 

Sinds 2021 zetten NPO en omroepen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit extra stappen volgens een gezamenlijk actieplan, waarin concrete doelstellingen en streefcijfers staan. Die doelen en cijfers hebben betrekking op zowel de programmering als het personeelsbeleid. Zo is ten aanzien van de personeelsbestanden de ambitie gesteld, om op alle niveaus een afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in managementfuncties, waarbij we overigens erkennen dat niet iedereen zich als man of vrouw identificeert. 

Leeflang: “We zijn er nog niet met 36% vrouwen in de top, maar we hebben al hele mooie stappen gezet. Wat ook mijn aandacht heeft is culturele diversiteit. Daar zijn we er echt nog niet.”

Om alle stappen te monitoren en het beleid aan te scherpen, zet NPO diverse instrumenten in. Naast het Charter Talent naar de Top zijn dat bijvoorbeeld ook de CBS Barometer Culturele Diversiteit en de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor (NIM). Ook heeft de NPO onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen bij de landelijke en regionale omroepen door AWVN. De gegevens en aanbevelingen die uit al deze instrumenten naar voren zijn gekomen, hebben we inmiddels deels in het HR-beleid verwerkt.

Sinds de deelname aan Talent naar de Top legt de NPO in het HR-beleid nog meer accent op professionalisering, talentontwikkeling en persoonlijke betrokkenheid. We hebben deze onderdelen in 2021 verder uitgewerkt in de manier waarop we werving en selectie en Learning & Development vormgeven. Zo is in 2021 het gehele wervings- en selectieproces doorgelicht, en zijn verschillende onderdelen aangepast en verbeterd om dit proces inclusiever te maken. 


De NPO heeft een publieke taak: van waarde zijn voor elk individu én voor de samenleving als geheel. “De behoeften van ons publiek, met al zijn achtergronden en opvattingen, zijn daarbij leidend. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Want juist doordat we van elkaar verschillen, kunnen we tot nieuwe inzichten en betere oplossingen komen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*