NPO stimuleert jonge filmmakers

Ac­teurs Ton­ko Bos­sen, be­kend van de Car­ry Slee-ver­fil­ming ‘Kap­pen’, en Va­len­tijn Avé (‘Span­gas’, ’100% Co­co’) gaan de hoofd­rol­len spe­len in de nieu­we kor­te Ne­der­land­se film ‘Turn it around’.

Dit heeft pro­du­cent Fran­cois Pie­n­e­man van World­vi­su­als Film be­kend­ge­maakt. In ‘Turn it around’ heeft 15 ja­ri­ge Bram (Avé) zijn vrien­den nog niet ver­teld heeft dat hij ho­mo­sek­su­eel is. Op een huis­feest ont­moet hij de 17-ja­ri­ge Flo­ri­an (Bos­sen) die dat week­end op door­reis is. Durft Bram ach­ter Flo­ri­an aan te gaan?

Be­hal­ve Bos­sen en Avé spe­len ook Jac­ques Lu­cas­sen en Ilse War­rin­ga in de film. ‘Turn it around’ wordt ge­re­gis­seerd door Niels Bour­gon­je, die met zijn vo­ri­ge kor­te film ‘Bud­dy’ voor bij­na vijf­tig in­ter­na­ti­o­na­le film­fes­ti­vals werd ge­se­lec­teerd, waar­on­der het pres­ti­gi­eu­ze Palm Springs Short­fest in de VS. Eer­der maak­te Bour­gon­je al de be­kroon­de films ‘Brand’, ‘Rust’ en ‘De­ser­te­d’.

‘Turn it around’ wordt ge­maakt in sa­men­wer­king met 3LAB, de plek van de NPO waar jon­ge film­ma­kers de kans krij­gen te ex­pe­ri­men­te­ren en nieu­we din­gen uit te pro­be­ren.

De film wordt in het voor­jaar uit­ge­zon­den.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*