‘NPO on demand’-website uitgesteld

De ver­nieuw­de on de­mand-web­si­te van de NPO heeft ver­tra­ging op­ge­lo­pen. De Net­flix-ach­ti­ge site NPO Plus, waar de ge­brui­ker ge­mak­ke­lijk en snel ou­de­re NPO-pro­gram­ma’s zou moe­ten kun­nen te­rug­kij­ken, had be­gin deze maand ope­ra­ti­o­neel moe­ten zijn.

Het blijkt moei­lij­ker de site te re­a­li­se­ren dan ver­wacht. Daar­om zal deze niet eer­der dan deze zo­mer ope­ra­ti­o­neel zijn. Dat meldt de Film­krant. De test­fa­se moet eind deze maand zijn af­ge­rond.

De NPO gaat uit van tus­sen de 300.000 en 400.000 abon­nees. Deze be­ta­len een paar euro per maand om re­cla­me­vrij en in hoge kwa­li­teit pro­gram­ma’s te­rug te kij­ken. Wie nu via de NPO-site pro­gram­ma’s kijkt, loopt wel te­gen re­cla­mes aan. Bo­ven­dien laat de kwa­li­teit van ge­stream­de pro­gram­ma’s vaak te wen­sen over. De uitzending-gemist versie blijft gratis en biedt streams in de lagere kwaliteit inclusief reclames.

NPO Plus zal ook aan­be­ve­lin­gen gaan doen op ba­sis van het kijk­ge­drag van de ge­brui­ker, zo­als bij­voor­beeld Net­flix dat ook doet. “Geen re­vo­lu­ti­o­nair con­cept, maar wel nieuw voor ons”, al­dus een woord­voer­der van de NPO. „De tech­niek is niet an­ders dan bij de con­cur­ren­tie. Waar wij ons mee on­der­schei­den is toch de in­houd.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*