‘NPO Ombudsman te lief voor jubelverhaal van Nieuwsuur’

[Blog door Ton Verlind] Op linkedin neemt de Ombudsman voor de publieke omroep het op voor de redactie van Nieuwsuur. Het programma zond op 10 april 2023 een jubelreportage uit over het herstel van de Griekse economie. Die zit weer in de lift nadat de Europese Unie en het IMF sinds 2008 hard ingrepen om een faillissement te voorkomen. Een in Griekenland wonende kijker liet redactie en Ombudsman weten zich niet te herkennen in de teneur van de reportage: veel te eenzijdig.  Die was volgens het eindoordeel van de Ombudsman correct, maar ook in mijn visie onvolledig, een verwijt dat de publieke omroep vaker treft. De klager heeft naar mijn mening gelijk, ook al krijgt hij/zij het van de Ombudsman niet.

Ziehier het oordeel van de Ombudsman

Zo kun je er ook naar kijken

Als je met de journalistieke code in de hand naar deze reportage kijkt valt er niet zoveel op aan te merken. Maar als je vindt dat een neutrale rubriek een evenwichtig beeld moet schetsen dan is kritiek wel op zijn plek. In deze reportage wordt uitgelegd dat de Griekse economie er slecht voor stond, dat de Europese gemeenschap en het IMF maatregelen hebben genomen om een failliet te voorkomen en dat dit heeft gewerkt. Dit wordt -logisch- bevestigd door een mevrouw die het IMF adviseert. Zij zegt: het IMF nam maatregelen en die hadden effect. Dit valt in de categorie: wij van WC-eend bevelen WC-eend aan.

Macro-economisch kloppen de cijfers ongetwijfeld. De vraag die niet beantwoord wordt en wel bij Nieuwsuur thuishoort: waar komt het profijt van dit herstel terecht? Aan de top van de economische pyramide of aan de basis? Het is een kernvraag waar in de reportage te oppervlakkig aan voorbij wordt gegaan.

Eenzijdig

Het valt vaker op dat Nieuwsuur economische onderwerpen vanuit macroperspectief en niet vanuit een sociaal-economisch visie analyseert. Dat heeft in belangrijke mate te maken met de eenzijdige blik van commentator Mathijs Bouman. Hier is wel degelijke een advies aan de redactie op zijn plaats: wees kritischer, kijk minder vanuit gouvernementeel perspectief, heb meer oog voor de feiten zoals die zich aan de basis van de economisch pyramide tonen en zorg (in het algemeen) voor een meer evenwichtige benadering van het economische nieuws bijvoorbeeld door ook andere deskundigen dan Mathijs Bouman (nogal verweven met de financieel-economische wereld) aan het woord te laten.

Nieuwsuur -ondanks deze kritiek een van de betere nieuwsprogramma’s-  is er voor zijn kijkers en niet bedoeld als propagandamachine voor beleidsmakers die hun beslissingen graag als een succes verkopen. Ook de Ombudsman had in zijn analyse wat mij betreft dus kritischer kunnen zijn.

Oordeel zelf over deze reportage: Het Griekse wonder

3 Comments

 1. Linkse propaganda onder het mom van: het is maar goed dat we er destijds zoveel Europees(Nederlands) geld ingepompt hebben.

 2. Kritiek is prima en goddank kan dat in Nederland maar als de ombudsman vond dat er niets mis was waarom dat in twijfel trekken.
  Dat is net als twijfel hebben met de rechtsspraak. Nog effe en meneer Verlind roept dat het een “D66 kliek is bij de NPO.
  Linkse propaganda…

  Neemt niet weg dat de kritiek misschien terecht is. Waarom bijv. altijd die Bouwman?

  Ps. Ik kan mij nog herinneren dat Dijsselbloem (pvda) de Grieken in het harnas joeg toen ze moesten hervormen.
  Dit ivm het jij-bakken naar links…

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*