NLO gaat bereik van podcasts en audio on demand meten

Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) gaat de Nederlandse markt voorzien van marktcijfers over podcasts en audio on demand. Hiertoe is een samenwerking opgezet tussen NLO en Triton Digital.

Triton Digital verzorgt de metingen en bewerkt de data aan de hand van de IAB Podcast Measurement Guidelines. Deze nieuwe meting wordt toegankelijk voor de gehele markt, dus ook voor partijen die nu niet zijn aangesloten bij NLO.

In het afgelopen jaar heeft NLO verschillende meetmethoden onderzocht om te komen tot een standaard. Het gaat bij deze marktstandaard om het registreren van downloads van podcasts en om streamstarts van audio on demand. Mede op basis van een pilot met BNR en NPO Radio 1 is besloten om de standaard te baseren op de IAB Podcast Measurement Guidelines, die ook internationaal als leidend worden gezien.

Voor de technische kant is een samenwerking overeengekomen met Triton Digital. Triton Digital verzorgt het verzamelen en bewerken van de data. Onder auspiciën van NLO worden de resultaten gepubliceerd in de vorm van toplijsten.
Het streven is om begin 2020 de eerste toplijst beschikbaar te hebben. Partijen die geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij dit nieuwe initiatief, kunnen contact opnemen met NLO.

Frans Kok, directeur NLO: “De rapportagestandaard voorziet in een grote behoefte aan transparante en onderling vergelijkbare cijfers. NLO neemt graag het voortouw om in die behoefte te voorzien. Deze cijfers vormen een mooie aanvulling op de live radio luistercijfers die wij als standaard maandelijks aan de markt leveren.

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Podpraat #139 - Nationaalluisteronderzoek gaat podcasts meten - Podpraat
  2. Nationaal Luister Onderzoek gaat podcasts en audio on demand meten en rapporteren - Spreekbuis.nl
  3. Podpraat #139 - Nationaalluisteronderzoek gaat podcasts meten - Marco Raaphorst

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*