Nieuwe toezichtskostenregeling treedt later in werking

Het Commissariaat voor de Media werkt met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een nieuwe toezichtskostenregeling. Voor een zorgvuldige voorbereiding van de nieuwe regeling heeft het Commissariaat commerciële media-instellingen en commerciële mediadiensten op aanvraag in 2022 benaderd met het verzoek om gegevens over hun relevante omzet te verstrekken.

De afgelopen maanden is gebleken dat er meer tijd nodig is voor een zorgvuldige voorbereiding van de nieuwe regeling. Dat betekent dat de nieuwe toezichtskostenregeling niet voor 1 januari 2024 in werking zal treden en dat de toezichtskosten over 2023 volgens de huidige regeling zullen worden berekend.

Als de voorgenomen nieuwe toezichtskostenregeling gereed is, zal het ministerie van OCW het concept vooraf via een internetconsultatie aan marktpartijen voorleggen. Het Commissariaat informeert commerciële media-instellingen en commerciële mediadiensten op aanvraag zodra er meer bekend is over de planning.

2 Comments

  1. Je gaat een toezichtskosten toerekening afhankelijk maken van de omzet?
    En daarvoor wil je eerst alle omzetcijfers weten?
    De omzet wijzigt toch altijd? Komt er dus achteraf een correctie?
    Net als bij alle toeslagen (zorg, huur, etc.)
    Een nieuwe toeslagaffaire over enkele jaren?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*