Minister Slob reageert op kamervragen over Commissariaat

Deze zomer kwam de ‘mediawaakhond’ Commissariaat voor de Media zelf zeer negatief in de media. Schijn van belangenverstrengeling, ongewenste nevenfuncties, een riante wachtgeldregeling en een verziekte werkomgeving waren enkele zaken die in dagbladen naar voren kwamen. Minister Slob heeft naar aanleiding van schriftelijke kamervragen van diverse fracties gereageerd. 

Slob: ‘Een lid van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), zoals het Commissariaat,  mag geen nevenfuncties bekleden die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.’

Een lid van een zbo dient het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie te melden bij de minister en alle nevenfuncties moeten openbaar gemaakt worden. Daarnaast heeft het Commissariaat een eigen Gedragscode Integriteit Commissariaat voor de MediaOp grond daarvan bestaat een meldplicht indien werkzaamheden, betaald of onbetaald, de belangen van het Commissariaat kunnen raken. 

Slob: ‘Verder bepaalt de code dat nevenwerkzaamheden waardoor een goede vervulling van de functie of het goed functioneren van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd, verboden zijn. Dat is het geval bij ongeoorloofde belangenverstrengeling, botsing van belangen, schade aan het aanzien van het ambt en onvoldoende beschikbaarheid voor de functie bij het Commissariaat.’ 

Zodra een nieuwe voorzitter in functie is, zal de Minister met het Commissariaat nader overleggen hoe optimale transparantie en toetsing van nevenfuncties bereikt kunnen worden. Daarbij zullen de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de eigen code van het Commissariaat in beschouwing worden genomen

Bron: Tweedekamer.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*