Minister Ollongren wil gebarentolk verkiezingsdebatten

Tijdens het debat over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft Kasja Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken) toegezegd om samen met Minister Slob (Minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media) in gesprek te gaan met de NPO over de mogelijkheid om de verkiezingsdebatten te voorzien van een gebarentolk.

Ollogren: ‘Ik ben voornemens dit verzoek op korte termijn bij de NPO neer te leggen. Omdat het verzorgen van verkiezingsdebatten niet is voorbehouden aan de NPO zal ik ook de commerciële zenders verzoeken om, indien zij verkiezingsdebatten verzorgen, deze te voorzien van een gebarentolk.’

Op 1 november 2020 is de wet van 30 september 2020 tot wijziging van de Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie in werking getreden, die regelt dat publieke en commerciële omroepen ervoor moeten zorgen dat hun media-aanbod in toenemende mate toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met een auditieve of visuele beperking.

Het vertolken van verkiezingsdebatten past volgens haar goed bij deze wettelijke opdracht. ‘Hierbij moet worden opgemerkt dat er vanuit het Rijk geen programma specifieke voorwaarden opgelegd worden, om de onafhankelijkheid van de media te waarborgen’, aldus Ollongren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*