Meer dan 14.000 handtekeningen voor petitie ‘Publieke Omroep, juist nu!’

Op dinsdag 10 september gaan de NVJ en FNV met omroepmedewerkers van o.a. NPO, NTR, KRO-NCRV en BNNVARA naar Den Haag om de petitie Publieke Omroep, juist nu! aan te bieden en kenbaar te maken dat de bezuinigingen op de publieke omroep moeten stoppen. 
De NVJ en FNV vertrekken dinsdagochtend om 11.00 met bussen vanaf Beeld en Geluid, Mediapark naar Den Haag.

De vakbonden melden: ‘We hebben nog een paar plekjes over, en je kunt gratis mee. Uiterlijk 15.30 zijn we weer terug. Je kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid komen. Laat het ons snel weten!Ja, ik kom dinsdag naar Den Haag’
 

HET PROGRAMMA
Locatie Hofplaats 1, Den Haag

12.30 Inloop, met koffie en thee, foodtruck en muziek.

13.00 Bigger picture: het belang van een stabiele financiering, effect bezuinigingen op programma’s en makers, en het maatschappelijk belang van de PO.
-Judy Hoffer, FNV dagelijks bestuurslid
-Frans Klein, NPO directeur Video
-Lennart van der Meulen, VPRO directeur

13.20 Achter de schermen vandaan.
Omroepmedewerkers aan het woord, met Nicolien de Waal, Fred Kwint, Paola Kisner, René de Monchy en Lot van Bree.

13.30 Gesprek met Tweede Kamerleden. Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en 
Zohair El Yassini (VVD).

13:50 Overhandiging petitie aan Tweede Kamerleden

14:15 uur Afsluiting

Presentatie: Rowan Blijd

8 Comments

 1. Wat is het precieze aantal, 14000 is maar bitter weinig, kan je zien hoeveel nederlanders nog de omroep waardeert, bitter weinig dus.
  Opheffen die linkse propaganda machines en het geld anders en beter verdelen.

  • Geld dat bij de omroep zit, wordt niet overgeheveld naar andere ministeries of beleidsterreinen, zie mijn bijdrage eerder hier op dit forum. Zeker niet gelezen, heh? Bezuinigen betekent besparen en dus ook niet aan andere zaken uitgeven. 14.000 handtekeningen niet veel? Hangt een beetje af van onder wie geworven is en hoe lang de looptijd van de actie is geweest. Nog meer kreten en slogans onder uw “kant noch walrusrubriek, Bellatrix? Wat is precies “linkse propaganda” dan? Alle feiten en meningen, die u niet welgevallig zijn? Beetje onverdraagzaam, verzuurd, verbitterd misschien, zoals de meeste aanhangers van uw PVV? Met rancunepolitiek valt niet veel te bereiken, hoor, want het is gespeend van elke inhoud!

   • Paul, even voor de duidelijkheid hoeveel er gestemd hebben online na een campagne,https://www.publiekeomroepjuistnu.nl in totaal dus maar 14673.
    Dat is wat Bellatrix ook zegt maar bitter weinig op het aantal inwoners wat NL heeft.
    Er zijn petities de vele duizenden meer ondertekeningen hebben opgeleverd.
    Ik denk dat je aan deze aantal ook wel de waardering kan aflezen die onze omroep krijgt van het publiek
    bijna niets dus.
    En hoe zou dat komen???
    Onze publieke omroep komt steeds negatief in het nieuws mega salarissen voor een select clubje,
    steeds maar weer om geld zeuren en klagen hier om in Den Haag.
    Denk dat het grote publiek dit erg zat is, om dat er op het sociaal domein enorm bezuinigd wordt wat hun direct raakt
    En dan dit soort clubjes steen en been hoort klagen wat niet eens in de top 10 van de levens behoeften van de mens staat.
    Kan wel met Bellatrix mee komen hoe hij denkt over de Omroep, ben zelf niet rechts of links, meer in het midden op
    politiek gebied, maar als ik door snee kijk naar de publieke omroep krijgen bepaalde clubjes en mensen wel constant
    erg veel aandacht, en wordt de andere kant niet of nauwelijks belicht.
    Kijk je naar Bijvoorbeeld Jinek of Dwdd, dan zie je dat als er linkse politici het woord krijgen laten ze deze vaak uitpraten en wordt in hun betoog als zij aan het woord zijn niet in de rede aangevallen door de presentatoren, maar als zij mensen uit de rechtse hoek in de studio hebben worden deze constant in de rede gevallen krijgen ze geen ruimte om uit te praten, de gesprekken met deze mensen worden bijna altijd een bepaalde kant op geduwd door de presentatoren meestal naar de linker kant van het politieke spectrum om dat beter uit komt voor de omroepen.
    En weet ook wel wat er achter schuil gaat waarom dit gebeurd, van de linkse zijde van de politieke spectrum krijgen de omroepen steun om te blijven bestaan, om dat de omroepen hun belangrijkste propaganda middel is en zij dus de omroepen ook financieel overeind willen houden.
    Terwijl de politiek aan de rechter kant van het spectrum de omroep de rug toe keert en deze liever kwijt dan rijk is, en dit zo snel mogelijk wil laten verdwijnen en het zoals bij al hun plannen te ver commercialiseren en aan commercieel markt partijen over wil laten, waar ik overigens zelf een voorstander van ben.

 2. Politiek rechts (zowel de fatsoenlijke als de vulgaire variant) is nooit fan geweest van de publieke omroep. Ik moet zeggen dat DWDD mij zo langzamerhand ook een beetje de keel uithangt. Ik vind het inderdaad een beetje een inteeltclub worden, waarbij de ene helft BN-ers de andere helft telkens uitnodigt en andersom. Wat mij eveneens irriteert is de bovenmatige aandacht voor thema’s als discriminatie en racisme. Maar ik ben het NIET met je eens dat JINEK of PAUW ongenuanceerd “linkse” talkshows zijn. In mijn ogen en oren bedrijven zij gewoon onafhankelijke, kritische en soms confronterende journalistiek. Zowel politici van rechts als links worden af en toe hard aangepakt en ik bespeur beslist niet de selectiviteit, die u kennelijk wel waarneemt. Ik vind de bewering van PVV en FvD dat de NPO “zo eenzijdig links” is echt grote onzin, gezeur en huilebalkerij. Bedenk wel dat zij “slechts” zo’n 20 tot 25% van het potentiele electoraat vormen, wat ik overigens al schrikbarend veel vind. Dit betekent dat de overgrote meerderheid hun onvrede, onbehagen, agitatie en kleinering van minderheden NIET onderschrijft. Dat dit geluid zodoende maar voor een kwart doordringt, lijkt me hoogstens een kwestie van evenredigheid of proportionaliteit. Buiten het kabinet Den Uyl is Nederland overwegend geregeerd door centrum rechtse kabinetten met VVD en CDA (en voorlopers daarvan) in de hoofdrol. De kabinetten KOK met de PvdA erin waren vooral “neoliberaal”. De oude zuilen zijn grotendeels verdwenen (sociaal democratisch [VARA]), liberaal [AVRO/TROS/Veronica], confessioneel [KRO/NCRV/EO] en alternatief/anarchistisch [VPRO]. VARA/BNN wordt steeds populistischer en meer commercieel, AVRO/TROS zijn naar het midden bewogen en KRO/NCRV zijn minder conservatief/meer kritisch geworden. Maar om hen “eenzijdig links” te noemen, lijkt mij een vertekening van de sociale werkelijkheid. De populistisch rechtse partijen zijn zelf buitengewoon dogmatisch, soms reactionair zelfs, onverdraagzaam en bijzonder kortzichtig en haatdragend. Alles wat maar even afwijkt van hun standpunten wordt weggezet als “linkse kerk” of erger: landverraad. Er zitten naar mijn mening echt “foute” facetten aan die beweging.

 3. Kijk eens naar het volstrekt achterlijke standpunt van Baudet over de positie en rol van vrouwen in de moderne samenleving. Daar ga IK van over mijn nek!

  • Het volume van de stem van nationalistisch, populistisch rechts staat niet in verhouding tot zowel de kwantiteit als kwaliteit van de inhoud van hun bijdrage aan het maatschappelijke debat. Bovendien hebben we POWNed en WNL gekregen als de “rechtsbuitens” in het mediaspeelveld. Gelukkig leven we niet meer in het tijdperk, dat de brutaalste met de grootste bek de meeste aandacht krijgt. Ik zeg niet dat de problemen die immigratie & integratie van andersgelovige en afwijkend culturele bevolkingsgroepen onderschat mogen of moeten worden. Kijk eens naar de schokkende reportage van het “linkse” Nieuwsuur gisteren over de invloed van informele salafistische schooltjes in Nederland. En dat was niet de eerste keer dat Nieuwsuur aandacht besteedde en met gegevens kwam over de onwenselijke penetratie van dit soort Islamitisch fundamentalistische varianten. NPO eenzijdig links? Ja, als je zelf extreem rechts staat dan lijkt 90% van de wereld al gauw links. Dat is een simpele perceptuele wetmatigheid. En of we het nou leuk vinden of niet, in de afgelopen decennia is Nederland demografisch eenvoudigweg heterogener en pluriformer geworden in religie, cultuur en sociale status. De ontwikkelingen in de maatschappelijke geschiedenis kun je niet zomaar omkeren en opbreken, maar met visie en verstandig beleid wel bijsturen. Het willen dichtgooien van alle grenzen is simpel onmogelijke, ongeloofwaardige, rancuneuze illusiepolitiek, tenzij je bereid bent de democratische rechtsstaat zwaar te ondergraven. Nou, daar moet IK dus NIETS van hebben!

   • mijn beleid t.a.v. dit soort scholen en lesmethoden zou zijn:
    1) Onmiddellijk schorsen/sluiten van deze instellingen tot nader orde van onderzoek.
    2) Zowel justitieel als pedagogisch onderzoek doen naar vertoonde praktijken. Mocht blijken, dat er geen strafbare of immorele feiten zijn gepleegd, dan kan heropening plaatsvinden onder duidelijke voorwaarden en afspraken.
    3) Het blokkeren van de financieringsstromen, die deze aantoonbare antidemocratische instellingen mogelijk maken.
    4) Het terstond uitwijzen van alle imams en onderwijzers, die dit soort godsdienstig, geestelijk gif verspreiden.
    5) Geen vertraging of uitstel door allerlei rechtstatelijke, burgerlijk rechtelijke procedures, maar pro-actief en preventief optreden.
    Ik besef overigens dat bovenstaand beleid waarschijnlijk niet zomaar kan worden toegepast, maar alles zal in het werk gesteld moeten worden om noodzakelijke wetswijzingen of algemene maatregelen van bestuur zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen.
    Ik ben misschien wel “links”, maar niet “blinde links”, heh?

 4. Mogelijk zeggen critici nu tegen mij: “Knaag je nu zelf niet aan de wortels van de rechtstaat?” Mijn antwoord: “Neen! De vrijheden van godsdienst en onderwijs mogen natuurlijk niet worden misbruikt om de beginselen van de democratische rechtstaat en onze cultuur van vrijheid, pluriformiteit, vredelievendheid en verdraagzaamheid te ondermijnen. Dat is juridisch, moreel, politiek en maatschappelijk gewoon MISDADIG.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*