Mediawethouder Jan Rensen overleden

Jan Rensen, voormalig PvdA-wethouder en journalist, is overleden.

Rensen was lange tijd NOS-persvoorlichter, journalist en columnist. In 2002 kwam hij namens de PvdA in de gemeenteraad van de Mediastad. .Later werd hij wethouder met in zijn portefeuille Economie, Toerisme en Media. Hij werd daarmee de eerste mediawethouder van Hilversum en zette naar vele jaren Media weer op de politieke agenda.  

In een interview voor het boek 100 Jaar Mediastad interviewde Peter Schavemaker Jan Rensen. Rensen melde: ‘Het mediabeleid is door de Hilversumse politiek jarenlang verslonsd’. Door Rensen werd media binnen de gemeente weer eindelijk serieus genomen.

‘Toen ik, in april 2006, als wethouder begon zaten eigenlijk alleen maar de lokale omroep Hilversum en het contract met UPC in mijn portefeuille,’ zo zei Jan Rensen. ‘Bizar vond ik dat, het ging alleen om lokale aangelegenheden. Voorheen was er, alleen via de burgemeester, rechtstreeks contact met de omroepen. Om het jaar werd er iemand bij de burgemeester uitgenodigd waarbij het vooral ging over veiligheid op het Media Park. Er gold hiervoor een uitzondering; het bestemmingsplan voor het Media Park dat op dat moment politiek een rol speelde en waar ik vorm aan heb gegeven.’ Het pakket van Rensen werd al snel uitgebreid tot media en economie. ‘Dat werd een pretportefeuille genoemd, niemand in de raad vond het interessant. Er was ook geen concrete afdeling economie op het raadhuis. Het economische belang van de omroep speelde geen rol, dat was mij al opgevallen toen ik als raadslid in de commissie economie zat. Ik vond dat vreselijk.’ In zijn eerste jaar als mediawethouder schreef Rensen direct het rapport Versterking positie Hilversum Mediastad. In het voorwoord schreef Rensen, met veel realisme: ‘De wederzijdse betrokkenheid (Hilversum en de media – red.) is decennialang beschouwd als een vanzelfsprekendheid. Toevallig ontstaan vanuit de aanwezigheid van de Nederlandse Seintoestellenfabriek, en nooit ter discussie gesteld.

Jan Rensen zegt dat hij vaak tegenwind kreeg in al zijn plannen om vanuit het raadshuis verbinding met de omroepen te maken. ‘Politiek gezien werd ik, maar ook mijn portefeuille, door coalitieleider Hans Haselager (toen en anno 2017 PvdA-fractievoorzitter – red.) beschermd, maar ook John van Otterloo, de fractieleider van de sp was voor de omroep. Hierna drong in de coalitie langzamerhand het besef door dat de omroepen belangrijk waren. Daardoor kreeg ik ook de vrijheid om dingen te doen. Ook het op papier zetten van economisch omroepbeleid, zoals het rapport waar je eerder naar verwees, zorgde voor erkenning van mijn werk. Dat was nieuw en kreeg zoveel respect vanuit de raad dat ik hierdoor ook geld mocht uitgegeven aan de omroep. In mijn eerste periode mocht er van niks opeens veel als het om omroepen ging. Sterker nog, na vijf jaar toen het profiel van de nieuwe burgemeester werd opgesteld, vond de raad dat de nieuwe burgemeester iemand uit de media moest zijn; Pieter Broertjes.’ Jan Rensen erkent, in het interview voor dit boek, dat het Hilversumse mediabeleid door de raad en het college jarenlang is verslonsd.

Jan Rensen zei in het interview dat hij in het begin als mediawethouder, in de stad zelf, nog niet echt zichtbaar was. ‘Ik organiseerde vooral bijeenkomsten met omroepmedewerkers, die ik nog kende uit mijn omroeptijd. Ton Verlind was hier een van. Hij vond mijn rol eerst raar en hierna sympathiek. Hij en anderen hebben ervoor gezorgd dat mijn (politieke) plannen serieus opgepakt werden binnen de omroepwereld. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over waar we stonden in het debat tussen de Hilversumse politiek en de omroepen. Door er gezamenlijk naar te kijken had dat zijn voordelen.’

In de geschiedenis van 100 jaar Hilversum Mediastad is het volgende wapenfeit van de nieuwe mediawethouder bijzonder, zelfs cruciaal, te noemen. Jan Rensen stelde, in januari 2010, als eerste mediawethouder Marlies Steenstraten aan als ambtenaar die het aanspreekpunt werd voor de omroepen. Rensen kondigde de benoeming aan in zijn mediarapport Hilversum met beide benen in de MediaValley, dat in april 2012 verscheen. Het rapport dat 56 pagina’s dik is begint met de woorden ambities voor de creatieve sector; op dat moment een van de negen topsectoren uit het nieuwste bedrijvenbeleid waarvan kabinetten Rutte I en II verwachten dat ze onze toekomstige welvaart veiligstellen. Hilversum Mediastad en de topsector Creative Industrie horen bij de clusters Media en ict.  Steenstraten werd binnen ambtelijke kring accountmanager genoemd. De benoeming was landelijk nieuws. Het overheidstijdschrift Binnenlands Bestuur kopte op 12 januari 2010: ‘Hilversum krijgt media-ambtenaar’ en schreef dat het hoogstwaarschijnlijk de enige gemeenteambtenaar met zo’n titel in Nederland is. ‘Maar dan hebben we het ook over een job bij mediagemeente Hilversum.’ Rensen noemde het aanstellen van de mediaambtenaar destijds zelf een cruciale stap. ‘Er was voorheen voor de media geen aanspreekpunt op het raadhuis. De publieke omroepen gingen, als ze iets nodig hadden, naar Den Haag.

‘Ook vanuit de raad en het college was er in 2006 betrekkelijk weinig belangstelling voor de omroepen,’ zegt Rensen verder over de politieke ongeïnteresseerdheid die hij als nieuwe mediawethouder aantrof. Ook andere interviews in dit boek duiden die situatie. ‘Er waren zelfs raadsleden en raadsfracties die serieus meenden dat de verhuizing van het Media Park naar Almere de oplossing was. Dat was verbijsterend. Met name GroenLinks vond het in die relatie een goede optie om het Media Park te verhuizen.’ Rensen herinnert zich dat Johan van Damme, voormalig GroenLinks-fractievoorzitter en raadslid Aynur Polat, rond 2006-2007 dit standpunt innamen. ‘Ik vond het bizar dat deze stelling zo lang heeft stand gehouden en dat hierin de economische factor eigenlijk geen rol speelde.’

Het volledige interview met Jan Rensen is te lezen in het boek 100 jaar Hilversum Mediastad van mediajournalist Peter Schavemaker dat op 14 februari 2018 is verschenen.

1 Comment

  1. De vijfde regel vsn de gewone tekst begint met deMediastad. Maar uiteraard moet dit zijn: de Mediastad. Condoleances van Nico uit Gouda.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*