Media Park-megaplan roept vragen op

Al eerder noemde de lokale politieke partij ‘Hart van Hilversum’ het plan van Mediawethouder Wimar Jaeger om in een consortium voor een half miljard euro het Media Park te vernieuwen tot Media Campus, ‘megalomaan en irrieëel’. Ook de lokale SP is kritisch hoe het plan is gepresenteerd. Volgens Jaeger is de huidige vorm van het Mediapark op termijn niet houdbaar en is voor de werkgelegenheid vernieuwing noodzakelijk.

Volgens de lokale SP-frac­tie­lei­der Bi­an­ca Ver­weij (SP) trekt de Mediawethouder een veel te gro­te broek aan en zet hij met zijn nieuwe plannen andere Hilversumse raads­le­den net voor de ver­kie­zin­gen voor het blok. De SP’er geeft in De Gooi en Eemlander aan dat de plannen als een voldongen feit zijn gepresenteerd en vreest dat de raad zijn plannen alleen nog kan goedkeuren of afkeuren.

Vol­gens de Mediawethouder is het plan om het Me­dia­park te vernieuwen al lang bekend. Jaeger: “Het staat in de me­dia­vi­sie, als in­di­ca­tor bij de be­gro­ting en er is een beeld­vor­men­de ses­sie ge­weest.’’

Jaeger ziet de vernieuwingen als noodzakelijk om het Hilversumse mediapark gezond te houden. Jaeger: “Op ter­mijn is de hui­di­ge vorm van het Me­dia­park niet houd­baar, open je ogen en zorg voor goe­de werk­ge­le­gen­heid. Zor­ge­lijk dat de SP zo te­keer gaat.’’ In april ver­wacht Jae­ger een vi­sie te pre­sen­te­ren. “Ver­der zijn we niet.’’

Lees het hele artikel in Gooi en Eemlander.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*