Investeringsverplichting voor commerciële mediadiensten start vanaf 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 zijn grote streamingsdiensten die in Nederland actief zijn verplicht om minimaal 5% van hun jaaromzet te investeren in Nederlandse audiovisuele producties. De nieuwe wet geldt voor streamingsdiensten met een zogeheten relevante jaaromzet in Nederland van meer dan € 10 miljoen.


Deze streamingsdiensten zijn kortweg verplicht om minimaal 5% van hun jaaromzet te investeren in Nederlands audiovisueel product. Minimaal de helft daarvan moet worden besteed aan cultureel aanbod, zoals series, films en documentaires. Ook moet minimaal 60% van de producties gemaakt zijn door een onafhankelijke producent.

In de Mediawet 2008 zijn een aantal wijzigingen opgenomen, die gaan over deze investeringsverplichting en de uitvoering ervan. De wetswijziging heeft als doel om de kwaliteit en het aanbod van het Nederlands audiovisueel product te versterken door investeringen daarin te verplichten.

Het Commissariaat voor de Media bereidt zich voor op de nieuwe toezichttaken die de investeringsverplichting met zich meebrengt. 

3 Comments

  1. Daar door worden de abonnement prijzen nog duurder en hoopt het waardeloze NPO zo kijkers terug te winnen om dat zij de abonnementen niet meer kunnen betalen een woord Waardeloos!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*