Humberto Tan houdt beste tv-interview

Hum­ber­to Tan heeft de prijs voor het bes­te tv-in­ter­view, de Son­ja Ba­rend Award 2016, in de wacht ge­sleept. Hij kreeg de vak­prijs gis­ter­avond in ’De We­reld Draait Door’.

Tan kreeg de prijs voor het ge­sprek dat hij in no­vem­ber vo­rig jaar had in RTL Late Night met vier vrien­den die de aan­slag in de Pa­rij­se con­cert­zaal Bata­clan had­den over­leefd.

Op 16 no­vem­ber 2015 in­ter­view­de Hum­ber­to Tan in zijn pro­gram­ma Fer­ry Zand­vliet, Bob de Zwart, Frank de Wil­de en Dex­ter Sil­lem. Dat was drie da­gen na de schiet­par­tij. In het in­ter­view blik­ken de vier vrien­den te­rug op die avond en ver­tel­len ze uit­ge­breid over de hui­ve­ring­wek­ken­de de­tails.

Een jury van ruim veer­tig col­le­ga-in­ter­vie­wers, tv-cri­ti­ci en me­dia­jour­na­lis­ten koos voor Tan uit eenshort­list waar­op ook Jeroen Pauw en Tijs van den Brink ston­den. Deze in­ter­views wa­ren al ge­ko­zen uit een se­lec­tie van tien ge­sprek­ken die in­druk had­den ge­maakt op een vak­ju­ry. “Hum­ber­to oor­deelt niet, maar luis­tert, waar­door hij een vei­li­ge ge­spreks­part­ner is en men­sen vrij­uit te­gen hem pra­ten”, staat er in het ju­ry­oor­deel. 

Het is de acht­ste keer dat de Son­ja Ba­rend Award wordt uit­ge­reikt. Eer­de­re win­naars wa­ren Mat­thijs van Nieuw­kerk, Clairy Po­lak, Twan Huys, Ma­riël­le Twee­beeke, Coen Ver­braak en Jeroen Pauw. De ver­kie­zing wordt ge­or­ga­ni­seerd door de VARA­gids.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*