Hollandistan wil alle nieuwe media inzetten om een alternatief verhaal te kunnen vertellen

In aanloop van de Online Radio Awards interviewen wij diverse online radiomakers en podcasters. Ditmaal: Sangar Paykhar, oprichter van de podcast Hollandistan.

Waarom heb je Hollandistan opgericht?
Hollandistan is in 2015 opgericht  als een experiment om te kijken of wij als moslims in Nederland op eigen kracht een alternatief kunnen oprichten voor bestaande mainstream media. De reden daarvoor is onvrede bij veel moslims over de media en hun vijandige houding tegenover moslims. In plaats van wachten op subsidie of helpende hand van machtige partijen en organisaties, wilden wij kijken hoever we kunnen komen als we volledig op eigen kracht functioneren. We zijn nu een tijdje bezig en het is een leertraject met veel vallen en staan. We hopen in de toekomst uiteindelijk een mediabedrijf te kunnen oprichten waar wij echt iets kunnen bijdragen aan diversiteit en pluriformiteit van het Nederlands medialandschap.

Op jullie site ‘Hollandistan’ melden jullie: “Ons verhaal wordt in media in Nederland vaak vervormd, soms misvormd, verteld. Woorden die bij ons geloof horen kregen een negatieve betekenis, doordat beleidsmakers en journalisten ze bijna uitsluitend gebruiken in negatieve contexten.” DENK-kamerlid Öztürk noemde de media ‘de vierde macht’. Hebben media volgens jou echt zoveel macht?
Volgens agendasettingheorie van Max McCombs en Donald Shaw hebben massamedia de mogelijkheid om onderwerpen en thema’s te agenderen bij een groot publiek. Daarom hebben de media veel macht op hoe over zaken wordt gedacht. De media zijn ook in staat om politiek discours te beïnvloeden door het toepassen van framing. Er zijn verschillende onderzoeken van wetenschappers uit verschillende disciplines waaruit blijkt dat de media een belangrijke rol hebben in toename van haat en vijandigheid tegenover moslims en minderheden in algemeen in Westerse landen. Toch doen de mainstream media in Nederland alsof zij van geen kwaad bewust zijn en dat zij enkel als doorgeefluik functioneren. Het feit dat veel journalisten en redacteurs overwegend witte niet-moslims zijn uit middenstand die vaak uit witte dorpen/wijken komen waar ze nauwelijks met mensen met migratieachtergrond te maken hebben, zorgt ervoor dat zij hun vooroordelen en hun politieke ideologie en opvattingen mee laten wegen in de wijze hoe zij over controversiële onderwerpen schrijven. Dat is zeer schadelijk voor cohesie van een de Nederlandse samenleving en dat zorgt voor ontwrichting en polarisatie. Ze zien minderheden en moslims als buitenstaanders en dat is ook hoe moslims worden in beeld gebracht.

In het verleden hebben we de Nederlandse Moslim Omroep gehad. Dat ging in 2010 failliet. NTR heeft de ´levensbeschouwelijke taken´ inzake islam op zich genomen. Doen ze dat volgens jullie in voldoende mate? Wie betaalt bepaalt. Publieke omroep wordt betaald uit gemeenschapsgeld, maar als gemeenschap hebben minderheden geen inspraak in hoe het geld wordt gespendeerd. Daarom is een moslim omroep geen goed idee, want de geldkraan kan altijd worden dichtgedraaid. De mensen die het voor het zeggen hebben zijn geen moslims en vaak wit. Dat zorgt ervoor dat zij in nadeel van moslims en minderheden over algemeen beslissen. Surinamers en Antilianen hebben ook geen eigen omroep.

NTR is een ideologische organisatie die als doel heeft om conservatieve moslims zoveel mogelijk negatief te framen. In hun programma’s worden onderwerpen altijd belicht vanuit een links progressieve en seculiere invalshoek. NTR gebruikt gemeenschapsgeld voor seculiere zendingsdrang die zij hebben. Daarom worden programma’s van NRT afgekeurd door moslims. Er zijn vrij weinig mensen die iets positiefs te melden hebben over Fidan Ekiz en haar talkshow. Ze is vooral geliefd bij PVV’ers en seculier-fundamentalisten.

Nederland staat bekend als land met vrije meningsuiting. Volgens Amnesty staat de vrije meningsuiting in Algarije, Marokko en Turkije,  juist onder druk. Wat is jou mening hierover?
Er is in Nederland niet echt sprake van vrijheid van meningsuiting want zodra je als moslim een mening verkondigt die veel mensen in Nederland niet aanstaat, wordt je contract op je werk niet verlengd, je kunt niet meer solliciteren op een baan en je krijgt gesprekken met je rector op school of met je manager op je werk waar je wordt verteld dat je beter niet al te kritisch moet zijn over politiek en samenleving in Nederland. Ik ben op verschillende manieren geïntimideerd en bedreigd vanwege het feit dat ik een website heb opgericht om een alternatief geluid te verkondigen. Er is nog net geen geweld tegen mij gebruikt, maar ik ben ervan bewust dat ik niet helemaal vrij ben en mag zijn in dit land. Dat weerhoud mij er niet van om toch door te gaan met wat ik doe want ik ben voor niemand bang behalve Allah en ik buig ook voor niemand. Mensen moeten moslims accepteren zoals wij zijn.

Bovendien, de media in Nederland hebben veel macht zoals hierboven is uitgelegd. Zij hebben de mogelijkheid om de kritische geluiden van minderheden te overschreeuwen. Als minderheden hebben vooral moslims weinig ruimte binnen het publiek debat. Daarnaast worden islamitische sprekers geweerd en zij krijgen een inreisverbod. Terrorismewetgeving wordt als wapen gebruikt om moslims monddood te maken en te framen als staatsgevaarlijk.

Dat geldt niet alleen voor moslims. Als zwarte mensen protesteren tegen zwarte piet dan worden zij ook bedreigd, de media, politici en zelfs politie gebruiken hun macht om zwarte mensen te intimideren zodat zij niet kunnen zeggen wat zij vinden.

Podcasting wordt steeds populairder Wat merk je bij eigen podcast van de groeiende belangstelling van podcasting?
Zoals gezegd is Hollandistan is een experiment. We willen alle nieuwe media inzetten om een alternatief verhaal te kunnen vertellen. Daarom hebben we apparatuur aangeschaft en we zijn met een podcast begonnen want we willen op alle terreinen opereren en alle vormen van content kunnen produceren. 

Er zijn positieve reacties van luisteraars, maar door gebrek aan tijd, energie en financiële middelen hebben wij nog vrij weinig podcasts opgenomen. We hopen in komend jaar meer podcasts te kunnen produceren.

Wat doen jullie om jullie podcast bij een groter publiek bekend te 
krijgen?

We willen graag podcasts ook als video opnemen want we merken dat gesprekken op video meer mensen bereiken dan slechts audiogesprekken. 

Hoe kiezen jullie de onderwerpen voor de podcast?
We hebben een hele brede netwerk binnen de moslimgemeenschap en we op basis van actuele onderwerpen selecteren wij gasten die wij kunnen interviewen voor onze podcasts. 

Er zijn tientallen distributieplatformen beschikbaar. Jullie maken 
gebruik van iTunes, Soundcloud en Stitcher. Welk platform is bij jullie 
het meest populair?

Tot nu toe voornamelijk Soundcloud. We denken dat het komt omdat ons doelgroep nog niet zo bekend is met podcasts en veel gebruikers hebben geen Stitcher of iTunes app, maar ze kunnen wel een soundcloud pagina op alle devices afspelen. 

Dit jaar is het verdienmodel één van de centrale thema’s tijdens de 
Online Radio Day. Jullie gebruiken een donatiebutton via Paypal. Werkt dit goed?

We zijn niet zeer actief bezig met oproepen om geld te doneren. Daarom krijgen wij nauwelijks donaties binnen. Met de donaties kunnen we onze kosten niet dekken. Daarom betalen we vaak vrijwel alles uit eigen zak. 

Tijdens de Online Radio Day organiseren we ook weer de Online Radio Awards voor het beste online radioprogramma, podcast en presentator. Waarom zou het publiek op Hollandistan moeten stemmen?
Omdat wij een geluid vertolken dat je nergens anders hoort en omdat wij volledig op eigen kracht functioneren. We zijn de echte vernieuwers en geen producten van grote bedrijven en partijen die al decennialang in de media zitten.

Dit interview komt mede tot stand door ondersteuning van Stichting Hilversum Marketing.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*