Herman van der Zandt keert niet terug als ‘schermman’

NOS-co­ry­fee Her­man van der Zandt heeft geen spijt van zijn be­sluit te stop­pen als ‘scherm­man’ bij de ver­kie­zin­gen. Dat laat hij we­ten in een kor­te re­ac­tie op zijn aan­hou­den­de po­pu­la­ri­teit op Twit­ter.

Veel men­sen brach­ten woens­dag­avond, tij­dens de ver­kie­zings­uit­zen­ding, zijn vlot­te pre­sen­ta­tie met het tou­chs­creen­scherm in her­in­ne­ring.

“Na­tuur­lijk is het leuk als men­sen er goe­de her­in­ne­rin­gen aan heb­ben”, stelt Van der Zandt. “Maar ik heb er geen spijt van dat ik er­mee ben ge­stopt. En ik ben ook niet van plan te­rug te ke­ren als ‘scherm­man’. Di­on­ne Stax heeft die taak van mij over­ge­no­men en zij heeft het uit­ste­kend ge­daan.”

De NOS-co­ry­fee maak­te in 2015 be­kend te stop­pen met zijn werk als ‘scherm­man’ in het pro­gram­ma ‘Zon­dag met Lu­b­ach’, in een in­ter­view met Sa­la­man­der Klöp­ping.

Zijn op­volg­ster ken­de ove­ri­gens een moei­za­me start van de uit­zen­ding. Bij de eer­ste zo­ge­noem­de exit­polls om 21 uur bij de ver­kie­zin­gen liet de tech­niek haar in de steek. De in­ter­ac­tie­ve grap­hics ga­ven een ver­keerd beeld. Het le­ver­de de NOS veel hoon op de so­ci­a­le me­dia op. Even la­ter kwa­men de juis­te ge­ge­vens wel in beeld.

Ra­dio-dj Coen Swij­nen­berg twit­ter­de ’de NOS ver­liest in ie­der ge­val’. Roy­al­ty­ken­ner Marc van der Lin­den kwa­li­fi­ceer­de het in­ci­dent als ‘a­ma­teu­ris­me’.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*