Grote zorgen over bezuinigingen en programmatische keuzes NPO

Minister Slob heeft aangekondigd opnieuw op de publieke omroep flink te gaan bezuinigen. Na eerdere bezuinigingen van 200 en 50 miljoen moet er nu nog eens 60 miljoen af. Directievoorzitter Yvonne de Haan van KRO-NCRV reageert op deze bezuinigingen en de ingrijpende programmakeuzes die de NPO maakt:

“Als KRO-NCRV kijken we met grote zorgen naar de bezuinigingen en de programmakeuzes die door de NPO voor 2019 worden gemaakt. Levensbeschouwing en Journalistiek, twee bij uitstek publieke genres, staan onder grote druk en worden zwaar geraakt. Dit zal ook gevolgen hebben voor onze programmering.

Het kijkgedrag verandert snel en met vernieuwende digitale platforms als Jinek.nl en Brandpunt+ spelen we bij KRO-NCRV daar al enige tijd goed op in en weten we jongeren daarmee goed te bereiken. Maar er zijn ook nog steeds grote groepen Nederlanders die nog ‘gewoon’ televisie kijken en de weg naar bestaande lineaire titels, op vaste uitzendtijdstippen of via NPO Start, goed weten te vinden.

Voor ons als makers is innovatie enorm belangrijk en wij vernieuwen ook op de traditionele televisiezenders onze programmering volop. Maar als de richting die de NPO-organisatie wijst niet de juiste is, moeten we als makers ook de kans krijgen om bij te sturen. Zonder dat de programmering, zoals dat nu met bijvoorbeeld Brandpunt+ op NPO 2 gebeurt, al binnen een enkele maanden weer uit de uitzendschema’s wordt geschrapt. Teveel wisselingen in programmering en programmatitels hebben tenslotte ook het risico in zich dat programma’s niet meer worden gevonden en kijkers en luisteraars juist worden weggejaagd van de NPO-zenders.

Als directie van KRO-NCRV voeren wij gesprekken over onze programma’s met degene die bij de NPO gaan over plaatsing van onze programma’s in principe aan tafel met betrokkenen en niet via de pers. Dat past niet bij waar we als omroep voor staan. Ook in onze programma’s zoeken we juist de dialoog op. Niet schreeuwen, maar praten en luisteren is ons devies. Maar wij vinden het wel belangrijk om onze leden en onze kijkers en luisteraars, goed te informeren over ons standpunt en over datgene waar we anders in staan dan de NPO. Vandaar dit bericht.

Wij zijn van mening dat de genres Levensbeschouwing en Journalistiek bij uitstek thuishoren in het publieke domein. Daar valt voor ons niet over te twisten. Het zijn genres waarmee de publieke omroep zich ten maximale kan en moet onderscheiden ten opzichte van de commerciële zenders.”

Levensbeschouwelijke stem moet goede plek behouden in publieke bestel

“Met het oog op de mogelijke bezuinigingen heeft de NPO het voornemen geuit om de financiële middelen voor de levensbeschouwelijke programmering flink terug te brengen. We maken ons grote zorgen, juist omdat Levensbeschouwing, zowel met een expliciet religieus karakter als de programmering die een breder publiek aanspreekt, een wezenlijk onderdeel van de publieke omroep is. Iets wat ook moet blijven vinden wij! Of het nu gaat om onze zondagochtendprogrammering met de geloofsgesprekken en de eucharistievieringen, of programma’s als Voor wie steek jij een kaarsje op? tijdens Allerzielen, de serie Achter de Dijken over het calvinisme in Nederland, The Passion of een programma als Jacobine op Zondag.

Met onze programma’s over zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwelijke vraagstukken willen we mensen inspireren. En laat dat nu net ook iets zijn waar ook jongeren veel waarde aan hechten. In onze programma’s putten we uit het oorspronkelijke gedachtegoed van KRO en NCRV en laten we ons hierbij inspireren door de katholieke en protestantse tradities. Net als veel Nederlanders vinden wij het erg belangrijk dat ‘de levensbeschouwelijke stem’ een goede plek blijft behouden binnen het publieke bestel. Dat geldt niet alleen voor ons eigen katholieke en protestantse geluid, maar ook voor andere stromingen.”

Journalistiek draagt bij een democratische waarden van de samenleving

“Ook de voorgestelde bezuinigingen en de gevolgen ervan op de journalistieke programmering, met name op NPO 2, baren ons grote zorgen. Met het verdwijnen van ons tv-programma Brandpunt+ komt er een einde aan zestig jaar journalistieke, spraakmakende reportages.

Als KRO-NCRV vinden wij het onze taak om gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving te duiden. Om de toon van het maatschappelijke debat mede te bepalen. Daarom hebben wij in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in vernieuwende, kritische en betrokken (onderzoeks-)journalistiek zowel op radio en televisie als online. Dat doen we op tv met onze programma’s De Monitor en Brandpunt+, op radio met Reporter Radio, met datajournalistiek, met samenwerkingen met jonge (open source) initiatieven als Bellingcat en Lighthouse Reports. En met vernieuwende digitale platforms als Jinek.nl en Brandpunt+.

Juist door (onderzoeks-)journalistiek kan de publieke omroep zich maximaal onderscheiden van de commerciële omroepen. Journalistiek draagt bij aan de maatschappelijke en democratische waarden van ons publieke bestel. Maar journalistiek vraagt ook een goede basisinfrastructuur van vaste programmering zodat journalisten hun werk kunnen blijven doen!

Dat er maatregelen moeten worden genomen om het veranderende kijkgedrag te keren begrijpen wij. We doen er alles aan om de kijker en gebruiker te blijven opzoeken met onze content. En we snappen vanzelfsprekend dat het veranderend kijkgedrag leidt tot minder inkomsten en daarmee gevolgen heeft voor het budget van de publieke omroep. We nemen hier als KRO-NCRV ook onze eigen verantwoordelijkheid. Maar wij willen ook ruimte om kijkers en luisteraars optimaal te kunnen bedienen. En dat betekent dat we ook duidelijk laten blijken als de NPO-organisatie ons beperkingen oplegt in onze online mogelijkheden. Omroepen moeten in staat gesteld blijven om te experimenteren en te innoveren op de plekken waar met name ook jongere mensen hun media zoeken.

Wij zijn met de andere omroepen, de NPO en de politiek in gesprek om onze punten duidelijk te maken. Waarbij we ervoor kiezen om gezamenlijk, in overleg en met wederzijds respect vanuit onze missie te kijken hoe de programmering nog beter aan zal sluiten bij wat kijkers en luisteraars van ons vragen en hoe we met elkaar bezuinigen kunnen opvangen.

Dat doen wij voor u, voor onze leden die ons steunen, en omdat wij geloven in een sterke publieke omroep. Als u ook overtuigd bent van een sterke publieke omroep, en dat de levensbeschouwelijke en journalistieke programmering essentieel onderdeel is van een goede publieke omroep, laat dan uw stem horen. Ook kunt u ons steunen door mensen in uw omgeving te wijzen op het lidmaatschap van KRO-NCRV. Want met meer leden staan we nog sterker!”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*