Gerard Schuiteman (ROOS): ‘Dekker stelde regionale omroepen voor een onmogelijke keuze’

Terwijl de ene na de andere regionale omroep forse bezuinigingen en ontslagen aankondigt, kijkt Spreekbuis terug op het gestrande samenwerkingsproces. Wat ging er mis? Gerard Schuiteman, directeur van de regionale omroepkoepel ROOS, is duidelijk: “Er is een beeld ontstaan dat we niet willen samenwerken. Onzin. De staatssecretaris heeft ons voor een onmogelijke keuze gesteld.”

De dertien regionale omroepen moeten volgend jaar 17 miljoen bezuinigen. Om die pijn te verzachten werken ze al twee jaar aan een plan om zoveel mogelijk samen te werken in alles wat niet met de programma’s te maken heeft. Dat zou forse besparingen opleveren. Financiën, personeelszaken, marketing, techniek, zoveel mogelijk back-officeactiviteiten zouden worden gedeeld via een nieuw, gezamenlijk bedrijf: de Regionale Publieke Omroep, kortweg RPO. In de provincies zelf zou men zich zoveel mogelijk toeleggen op de core business: het maken van tv, radio en internet.

Maar vorige maand kwam die samenwerking gierend tot stilstand, voor ze goed en wel begonnen was. Acht van de dertien regionale omroepen trokken hun steun aan het plan in toen de staatssecretaris het wetsvoorstel aan hen presenteerde dat die samenwerking mogelijk zou moeten maken. Twee jaar werk naar de Filistijnen. Gerard Schuiteman, directeur van de ROOS, is er nog behoorlijk teleurgesteld over, om het netjes uit te drukken: “Staatssecretaris Dekker had ons vorig jaar per brief beloofd dat de regionale omroepen hun wettelijke status als regionale media-instelling zouden behouden. Dus dat de omroepen zèlf verantwoordelijk zouden blijven voor vorm en inhoud van hun programma’s. Maar dat heeft hij niet kunnen waarmaken. Dekker legde die verantwoordelijkheid van de regionalen bij de RPO neer. De omroepen zelf zouden hun status en hun onafhankelijke –zelfs wettelijke- positie dus kwijtraken. Ze zouden als private stichting, als uitvoerder, een contract moeten sluiten met de RPO. Dat was voor de meeste omroepen een brug te ver. We werden voor een onmogelijke keus gesteld door de staatssecretaris.”

En dus zette de staatssecretaris het plan in de ijskast, wegens gebrek aan draagvlak. Maar de beoogde bezuiniging van 17 miljoen in 2017 blijft wèl overeind. De ene na de andere regionale omroep kondigde afgelopen week aan te snoeien in het programmabudget en de personeelsbegroting. Vele tientallen banen staat op de tocht. “Als ons plan wel was doorgegaan had het ook veel banen gekost”, zegt Schuiteman. “Je kan geen 17 miljoen bezuinigen zonder ontslagen. Maar nu worden de programma’s meer getroffen, kwalitatief en kwantitatief. Dat had niet gehoeven.”

Maar als die samenwerking achter de schermen zo voordelig is en vrijwel rond was, waarom gaan de omroepen daar dan niet mee verder, los van Dekker? Schuiteman: “In ons model gingen we uit van een personele unie van het bestuur van de RPO én de regionale omroepen, zodat beleid en uitvoering in één hand ligt. Daarmee creëer je een fiscale eenheid. Maar als dat niet doorgaat moet je over alle diensten die je gezamenlijk via de RPO of collega omroepen organiseert BTW gaan betalen. Dat zou kunnen oplopen tot 18 miljoen euro per jaar. Tel uit je winst.”

Het lijkt dus onvermijdelijk dat de regionale omroepen fors in hun programmering gaan snijden. “Ik hoor bijvoorbeeld dat RTV Noord zich volledig gaat concentreren op nieuws en sport”, aldus Schuiteman. Alles daaromheen komt in het gedrang. Jammer, maar wel verstandig om dan in deze situatie voor die kerntaak te kiezen”.

Ook RTV Rijnmond kiest radicaal voor nieuws en sport. Hoofdredacteur Johan de Koster: “Dat gaat ten koste van de culturele programma’s en het amusement. Een aderlating, maar wel in lijn met de wens van de politiek. En het maken van mooie documentaires zit er ook niet meer in, nu het Mediafonds is opgeheven.” Een gunstig effect is volgens De Koster wel dat de omroep zich grondig bezint op taken, rollen en ambities. “Dat is eens in de zoveel tijd nodig en verfrissend,” aldus De Koster. Rijnmond overweegt een sterkere concentratie op radio, internet en social media, ten koste van televisie.

1 Trackback / Pingback

  1. Banen en programma's weg bij RTV Rijnmond

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*