Ger van Essen overleden

Op 31 augustus jl. is oud NOS-medewerker Ger van Essen op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1957 en 1988 actief als grafisch ontwerper en omroepbestuurder bij de publieke omroep.

Ger van Essen kwam 1957 in dienst bij de NTS afdeling Ontwerp onder leiding van Peter Zwart, hij was op dat moment de 57e werknemer in dienst bij de NTS. Samen met Jan van der Does en Hans Moolenaar nam hij de grafische taken uit handen van de decorontwerpers. De grafisch ontwerpers kalligraferen en illustreren met de hand titelrollen en tussentitels en ze maken live-animaties, trucages en animaties op film. In 1959 maakte Van der Does geleidelijk een overstap naar decorontwerp. Van Essen nam zijn taak als chef van de onderafdeling Grafisch Ontwerp over.

Van Essen achter de hotpress in 1957

De afdeling groeit met de komst van het tweede net uit tot zo’n de 25 ontwerpers. Van Essen verdeelde de binnenkomende opdrachten onder zijn ontwerpers. Een lastige klus: de ene week is het rustig, er hoeven maar een paar ondertitels gemaakt te worden, maar er konden ook spoedopdrachten tussendoor komen, dan moesten er binnen een dag twintig illustraties gemaakt worden. Naast het programmamateriaal verzorgde de afdeling ook het grafisch materiaal voor het Journaal en de actualiteitenrubrieken van de omroepverenigingen zoals landkaarten en grafieken. Vanzelfsprekend moest dit binnen korte tijd klaar zijn voor uitzending.

Van Essen pleitte bij de leiding van de Dienst Programma Faciliteiten (DPF) met succes voor nieuwe fotografische zetmethodes en een zeefdrukkerij. De ontwerpers kregen, in vergelijking met andere werknemers van de DPF, veel vrijheid als het gaat om de indeling van hun tijd. Zodoende kregen ze de kans relaties op te bouwen met programmamakers, on zich qua stijl en kwaliteit te onderscheiden, om te experimenteren en excelleren. Ondanks de grote verschillen tussen ontwerpers onderling, opereerden ze als een geheel. Iedereen kan voor elkaar inspringen als dat nodig is. Deze aanpak wordt beloond als de Afdeling Grafisch Ontwerp in 1971 de Frans Duwaerprijs krijgt.

Van Essen nam de Frans Duwaerprijs in ontvangst namens de Afdeling Grafisch Ontwerp. In 1974 demoveert Van Essen op eigen verzoek weer tot ‘gewoon’ ontwerper. Het leiding geven was hem door gezondheidsklachten, de ingrijpende reorganisaties en groeiende weerstand van de ontwerpers tegen die reorganisaties, te zwaar geworden. Jan Janiczak neemt zijn functie over. Daarna werkte hij nog ruim tien jaar als ontwerper, onder meer voor wetenschapsprogramma Horizon. Vooruitlopend op de privatisering van de facilitaire tak van de NOS kon Van Essen eind jaren tachtig vervroegd met pensioen.

bron carriere: Beeld en Geluid

1 Trackback / Pingback

  1. Deze mediaprofessionals overleden in 2018

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*