Gemeente Hilversum uit zorgen aan Dekker

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders roept staatssecretaris Dekker op om de mediasector komend jaar een positieve impuls te geven: “Elk beleid dat helpt om de geschetste ontwikkeling te stimuleren en te versnellen, heeft onze steun.” Aanleiding is de behandeling van de Mediabegroting 2015 door de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Vandaag wordt de mediabegroting in de 2e Kamer behandeld. 

 

De impuls moet vooral komen door de innovatie- en ontwikkelkracht van de mediasector te stimuleren. Het college van B&W roept de hele Tweede Kamer op hier in de begroting van 2015 rekening mee te houden.

De gemeente Hilversum ziet dagelijks dat de mediasector onder de juiste condities een heel grote bijdrage kan leveren aan de Nederlandse economie en maakt zich zorgen voor de toekomst, omdat de huidige regelgeving een remmende werking kan hebben op de innovaties.  De mediasector is zich in hoog tempo aan het omvormen. Nederland en Hilversum zijn gebaat bij vernieuwing en steunen deze. Om die reden is Hilversum bestuurlijk trekker van het netwerk CLICKNL | Media&ICT binnen de Topsector Creatieve Industrie.

“In onze stad wordt 24/7 in en aan de media gewerkt”, staat in de brief van het college naar de Tweede Kamer. “Niet alleen aan televisieprogramma’s met een bereik van miljoenen, maar ook aan hoogtechnologische ontwikkeling en innovaties in de sector, waaronder vele ‘cross-overs’ met andere sectoren als zorg, gaming en ICT.”

Tegelijkertijd zijn de effecten van beleid uit Den Haag ook als eerste zichtbaar in Hilversum. “Ik hoef u maar te wijzen op de honderden ontslagen die vallen als gevolg van de bezuinigingen in de komende jaren. Niet alleen bij de publieke omroep, maar vooral ook bij commerciële partijen in de mediasector. Tevens zijn wij ons bewust van de noodzaak tot hervormen ook in het mediabestel, zoals bijvoorbeeld vermeld in het rapport De tijd staat open van de Raad voor Cultuur.”

In de brief, die ondertekend is door burgemeester Pieter Broertjes en wethouder Wimar Jaeger van Media, nodigt de gemeente Hilversum Staatssecretaris Dekker en zijn woordvoerders uit de Tweede Kamer uit voor een open gesprek. Zij willen graag met de staatssecretaris spreken over het versterken van de media-industrie en de Nederlandse voortrekkersrol, vanuit zowel commercieel als publiek perspectief. Het voornemen is om dit gesprek in februari 2015 plaats te laten vinden.

Bron: Gemeete Hilversum 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*