Frank Volmer: ‘Ster kijkt terug op een fantastisch jaar’

Ster draagt over 2021 187 miljoen euro bij aan de mediabegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de publieke omroep, een stijging ten opzichte van een jaar eerder. Mede dankzij de programma’s en de sportevenementen die in 2021 bij de publieke omroep te zien waren en het grote bereik dat zij trokken, heeft Ster deze forse afdracht kunnen realiseren.

De afdracht van 187 miljoen euro aan het ministerie is 34 miljoen euro hoger dan over 2020, 22 miljoen euro meer dan begroot door het ministerie en 16 miljoen euro meer dan begroot door Ster. In totaal heeft Ster in 2021 een omzet gerealiseerd van 200 miljoen euro. Een uitkomst die vooral te danken is aan een stijging van de omzet op televisie.
 
Deze stijging heeft meerdere oorzaken, zo konden de door COVID-19 verschoven evenementen, zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen, in 2021 wel plaatsvinden. Deze evenementen boden organisaties legio mogelijkheden om een groot publiek te bereiken.
 
Het resultaat laat zien dat de programmering van de NPO en de kennis en innovaties van Ster, zoals de gebruiksvriendelijke Ster Klantportal, waardevol zijn voor haar klanten en hen helpt hun doelstellingen te bereiken.

Met sportevenementen als het EK voetbal voor vrouwen en programma’s als Boer Zoekt Vrouw en De Avondshow blijft de vraag naar reclame rondom de NPO-programmering in 2022 groot. Iets dat ook terug te zien is in de omzetresultaten tot nu toe, die bijvoorbeeld voor televisie aanzienlijk hoger liggen dan in het eerste kwartaal van 2021. Op radio blijven vraag en omzet eveneens stijgen; de omzetresultaten liggen hier tot nu toe duidelijk boven die van het eerste kwartaal van 2021.
 
Tegelijkertijd met deze groei in vraag wordt in 2022 gestart met de geleidelijke afbouw van de commerciële televisiereclamezendtijd op de publieke omroep, zoals is bepaald door het kabinet. Tot 2027 wordt stapsgewijs toegewerkt naar een halvering van het jaarlijks wettelijk toegestane maximum aantal televisiereclameminuten, van 10 procent naar 5 procent, op de lineaire tv-aanbodkanalen van de NPO. Deze beperking geldt niet voor partijen van algemeen nut: zij mogen wel buiten dit maximum zichtbaar zijn en kunnen bovendien nog steeds online reclame inzetten bij Ster, hetgeen voor commerciële partijen met commerciële boodschappen niet meer mogelijk is.

Frank Volmer, algemeen directeur van Ster: ‘Ster kijkt terug op een fantastisch jaar waarin we, mede door de opgeschoven evenementen, opnieuw een consistente bijdrage leveren aan de mediabegroting van de publieke omroep. In 2022 zullen we ons uiteraard opnieuw vol enthousiasme inzetten om maximaal bij te dragen aan deze begroting.
Ster jaarverslag

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*