Forum voor Democratie wil NPO saneren

Forum voor Democratie wil flink de bijl in de publieke omroep zetten. De nieuwe politieke partij geeft op haar website aan dat zij ‘een grote vooringenomenheid in de publieke media’ constateren. Volgens hen domineert er binnen het publieke bestel ‘een stuitende eenzijdigheid, gekoppeld aan groot gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid’. Forum voor Democratie pleit daarom voor een grondige sanering van de NPO. De partij staat momenteel in de peilingen op 1 zetel.

Hieronder zijn alle NPO-standpunten van de partij te lezen:

  1. Partijlidmaatschappen bestuursleden NPO openbaar.
  2. Partijlidmaatschappen presentatoren opinieprogramma’s en netmanagers openbaar.
  3. Benoeming onafhankelijke Ombudsman die de neutraliteit van opinie- en debatprogramma’s waarborgt en klachten in het openbaar bespreekt en behandelt.
  4. Instelling onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO waarin steekproefsgewijs steeds nieuwe groepen kijkers zijn vertegenwoordigd.
  5. Geen reclame meer op de NPO.
  6. De NPO biedt niet langer mee op grote sportevenementen zoals WK, EK, Olympische Spelen, enzovoorts. Dit kan uitstekend door de commerciële omroepen worden overgenomen.
  7. Verantwoording na afloop van alle programma’s: ‘Dit programma heeft u € …. belastinggeld gekost.’
  8. Verbieden belangenverstrengeling productiemaatschappijen en loondienstverband. Salarissen gemaximeerd op de Balkenendenorm.
  9. Slechts twee publieke kanalen die meer gericht zijn op informatie, cultuur en documentaires en minder op verstrooiing en entertainment.
  10. Meer aandacht voor de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*