Extinction Rebellion: ‘Onderzoek NPO Ombudsman legt twistpunt bloot rond journalistieke status van klimaatwetenschap’  

Rapport bevat volgens de actiegroep concrete aanbevelingen voor verbetering klimaatjournalistiek NOS

Woensdag 31 augustus publiceerde de NPO Ombudsman haar veertien pagina’s tellende onderzoek naar de klacht van XR Nieuwsmedia, de nieuwssite van Extinction Rebellion Nederland, over de klimaatjournalistiek van de NOS. De Ombudsman concludeert dat de NOS de journalistieke code van de NPO niet geschonden heeft op het gebied van klimaatjournalistiek. Toch is XR Nieuwsmedia blij met het onderzoek. Het bevat volgens hen een aantal concrete aanbevelingen voor verbetering van de klimaatjournalistiek van NOS én legt een fundamenteel twistpunt bloot in de relatie tussen journalistiek en klimaatwetenschap dat meer publiek debat verdient. 

Klacht van XR Nieuwsmedia
XR Nieuwsmedia stelde in haar klacht dat de NOS onvoldoende aandacht besteedt aan nieuws en actualiteit over de klimaat- en ecologische crisis. De frequentie en kwaliteit van de verslaggeving staan volgens XR niet in verhouding tot de omvang, complexiteit, en het publieke belang van het onderwerp. Deze klacht werd in een aantal punten toegelicht, namelijk bemensing, categorisering, frequentie berichtgeving en duiding berichtgeving.

XR Media meldt: ‘Miljoenen mensen kijken voor hun dagelijkse nieuws naar de NOS. Het is daarom van het grootste belang dat juist de NOS mensen voorziet van accurate informatie over wat er in de wereld aan de hand is en met welke bedreigingen mensen te maken krijgen in hun voortbestaan. Door het gebrek aan urgentie waarmee de NOS verslag legt van de klimaat- en ecologische crisis krijgen mensen ten onrechte de indruk dat de gevolgen wel mee zullen vallen, terwijl het laatste IPCC-rapport laat zien dat dit volstrekt onverantwoord is.’ 

Mogelijkheden voor verbetering
De Ombudsman schrijft: “Analyse van berichtgeving over meerdere kalenderjaren toont een substantiële eigen inzet op de diverse platforms die NOS Nieuws moet bedienen. Claimen dat het ‘onvoldoende’ is, is interpretatief en niet toetsbaar.” Toch ziet de ze op een aantal vlakken ruimte voor verbetering. Zo wijst ze op de “kwalitatieve kwetsbaarheid” van de huidige bemensing voor klimaatjournalistiek binnen de NOS, en mag uitleg door NOS over haar werkwijze en uitgangspunten “frequenter gebeuren” dan nu het geval is. Tot slot benadrukt de NPO Ombudsman dat nieuwsorganisaties “zullen moeten blijven letten op patronen die niet snoeihard ‘voorpagina’ of ‘opening acht uur’ lijken maar wel ‘de druppel waaraan je de regen herkent’.” Daarmee is het volgens de Ombudsman zaak voor journalisten om in het licht van klimaatcrisis “je definitie van nieuws regelmatig onder de loep [te houden], net als de criteria waarmee je relevantie afweegt”.

Fundamenteel twistpunt  

Ondanks het oordeel is XR Nieuwsmedia positief over het grondige onderzoek. Het biedt volgens hen handvatten aan NOS en andere nieuwsorganisaties om hun klimaatjournalistiek te verbeteren en daarover een publiek gesprek te voeren.

XS Media: ‘Bovendien legt het onderzoek een belangrijk twistpunt bloot. Wat betreft de journalistieke afwegingen die gemoeid zijn met de klimaatcrisis duidt de Ombudsman – binnen haar mandaat om te toetsen aan de journalistieke code – een spanningsveld tussen wat de wetenschap ons vertelt over de staat van de planeet en wat de journalistieke praktijk met die kennis aanmoet. Met de laatste zin van haar rapport zet de Ombudsman deze fundamentele kwestie op scherp. Ze concludeert dat de nieuwsorganisatie niet “de megafoon van één thema of belang” mag worden. Hiermee vat ze een onderdeel van haar rapport samen waarin ze de relatie bevraagt tussen objectieve standaarden in wetenschap en de journalistiek.’

Chris Julien (XR Nieuwsmedia) reageert: “Dit is geen kwestie van een belangengroep die een opvatting aan de redactie opdringt. De wetenschap is er allang over uit dat klimaatverandering een acute en existentiële bedreiging vormt voor de planeet. Dat heeft gevolgen voor de journalistieke praktijk. Gelet op de journalistieke principes van feitelijkheid en relevantie verdient klimaatjournalistiek een veel prominentere rol bij o.a. de NOS dan nu het geval is.” De titel van het onderzoek “op zoek naar het genoeg,” is dus goed gevonden door de Ombudsman. Maar omdat de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering niet wordt meegewogen, blijft Nederland op de vraag of de klimaatjournalistiek van NOS proportioneel is aan het probleem om antwoord verlegen.

4 Comments

  1. Klimaatterroristen met een eigen mediabureau, doet me denken aan Islamitische Staat met hun eigen media. Kan de ombudsman bij de NPO zich niet beperken tot klachten van personen? Organisaties kunnen naar de rechter stappen, als ze dat nodig vinden.

  2. Het feit dat deze “klacht” überhaupt in behandeling is genomen, is al erg genoeg. XR is een stel neomarxistische rijkeluiskindjes met narcistische persoonlijkheidsstoornis die wel eens even als een politburo willen bepalen welke propaganda er wordt uitgezonden. Ze liegen er dan ook lustig op los: er zijn talloze wetenschappers die de ‘consensus’ helemaal niet onderschrijven.

    Misschien maar eens een klacht indienen dat die óók eens aan het woord komen zonder dat er tegenover één scepticus meteen 4 hyena’s zitten die hem voortdurend in de rede vallen met hulp van een bevooroordeelde presentator; want ook dát is typisch NPO.

    Voorspelbare opmerkingen over de 2x 45 minuten zendtijd op een ongunstig tijdstip voor Ongehoord Nederland kunt u hieronder kwijt.

  3. Co2, stikstof lost zichvanzelf op. Het westen is niet bereid poetin te betalen, gevolg fabrieken kunnen energie niet betalen en sluiten. De mensen aan de bedelstaf en kunnen vlees niet betalen. Dat wordt weer tulpenbollen eten

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*