Evaluatieonderzoek streekvorming van start

Tijdens de laatste ledenvergadering van de vereniging OLON in 2020 is door de leden de motie streekvorming lokale omroepen aangenomen. Hierin wordt het bestuur van de OLON, in de rol van College van Omroepen van de NLPO, opgeroepen om de NLPO o.a. te adviseren om een onafhankelijk, extern en onderzoek uit te voeren naar de stand van zaken en de resultaten van de ingezette koers naar streekomroepvorming.

Ook bij de NLPO en VNG is de behoefte aan een (tussen)evaluatie van de streekomroepvorming. Daarom is in het eerste kwartaal van 2021 een brede onderzoeksopdracht uitgewerkt waarin ook een antwoord wordt gezocht op de in de motie geformuleerde vragen. In februari 2021 is door de NLPO na advies van het College van Omroepen van de NLPO een offerte aanvraag uitgestuurd naar drie externe onderzoekbureaus. Eind maart is de opdracht definitief gegund aan KWINK groep. Deze is in april 2021 gestart met de eerste verkennende gesprekken en het samenstellen van een begeleidingscommissie voor het onderzoek. Hierin zijn uitgenodigd de voorzitter van het College van Omroepen en de directeur-bestuurder van NLPO, twee vertegenwoordigers van de VNG, een vertegenwoordiger van OCW en een vertegenwoordiger van het Commissariaat voor de Media. Het is de bedoeling dat het onderzoek in het derde kwartaal van 2021 is afgerond.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*