Dekker: ‘NPO heeft geen te hoog VARA gehalte’

Staatssecretaris Sander Dekker van Media heeft op 7 oktober in een reactie op Kamervragen van de Groep Bontes/Van Klaveren laten weten dat NPO als geheel geen ‘te hoog VARA gehalte’ heeft.

De staatssecretaris antwoordt hiermee op Kamervragen die gesteld zijn door het Kamerlid Joram van Klaveren.  
Deze had op 14 juli 2014 schriftelijke vragen ingediend na het bericht in De Telegraaf waarin Matthieu Weggeman, lid van de Raad van Cultuur, geen goed woord over had voor het Nederlandse omroepbestel.  

Weggeman vond de publieke omroep te links en het geluid van de VARA ‘zwaaroververtegenwoordigd’.  Van Klaveren vroeg staatssecretaris Dekker ondermeer of hij begreep dat ‘velen in Nederland de visie van Weggeman delen’. Dekker zegt in zijn antwoord deze vraag van Van Klaveren een ‘aanname’ te vinden en deze niet te onderschrijven.

De staatssecretaris antwoord als volgt: ‘Ik verwijs u graag naar de conclusies van onderzoek op dit punt die dit beeld nuanceren. Uit imago onderzoek van november 2013 van Ipsos in samenwerking met de NPO, blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders – 66% – de publieke omroep noch links noch rechts vindt. 30% vindt de publieke omroep links en 5% rechts. De uitkomsten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder. Ook relevant is het onderzoek van de Nederlandse Nieuwsmonitor naar de diversiteit en pluriformiteit in de nieuws- en opinieprogrammering van de publieke omroep. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de politici die aan het woord zijn in dit type programma uit een rechtse partij komt, te weten ruim 60%. Alleen in Pauw&Witteman waren ten tijde van het onderzoek in 2011 meer linkse dan rechtse politici te zien.2 Verder is er een grote diversiteit aan nieuws- en actualiteiten programma’s bij de Nederlandse publieke omroep. Die variëren van WNL op zondag tot Buitenhof en van Eenvandaag tot Nieuwsuur. De VARA maakt een aantal veelbekeken actualiteiten programma’s. Dat rechtvaardigt naar mijn mening de conclusie niet dat de publieke omroep als geheel een ‘te hoog VARA gehalte’ heeft.’

Op de slotvraag van het Kamerlid Van Klaveren of de staatssecretaris zo spoedig mogelijk wil toewerken naar de ontmanteling van de publieke omroep in haar huidige vorm antwoordt staatsecretaris Sander Dekker met een simpel ‘nee’.

In een extra toelichting bij zijn antwoorden schrijft Staatsecretaris Dekker wel dat hij binnenkort een beleidsbrief naar de Kamer zal sturen waarin hij uiteen zal zetten welke acties nodig zijn om de publieke omroep ook in de toekomst die diversiteit aan opinies een plek te geven in het bestel.

 

1 Trackback / Pingback

  1. Sander Dekker’s omroephervormingen op zondag

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*