De TV-toren van Hilversum

Een ech­te mos­lim moet eens in zijn of haar le­ven naar Mek­ka. Een ge­bo­ren en ge­to­gen in­wo­ner van de Re­gio Gooi en Vecht­streek moet mi­ni­maal een keer bo­ven in de te­le­vi­sie­to­ren van Hil­ver­sum zijn ge­weest. Het uit­zicht over al het groen is fe­no­me­naal.

Die mo­ge­lijk­heid is er aan­staan­de za­ter­dag en zon­dag tus­sen 10.00 uur en 17.00 uur. To­renei­ge­naar Al­ti­com doet na­me­lijk op­nieuw mee aan de Open Stu­dio­da­gen van Hil­ver­sum en doet de lift­deur naar de top open voor het pu­bliek. De tv-to­ren van Hil­ver­sum is niet al­leen een icoon van de Gooi­se re­gio, maar in­mid­dels ook een his­to­risch mo­nu­ment. Be­zoe­kers van de to­ren uit 1971 zul­len mer­ken dat de ver­schil­len­de ruim­ten in­mid­dels al meer­de­re func­ties heb­ben ge­had.

Wan­de­len­de en fiet­sen­de be­zoe­kers kun­nen ge­woon naar de voet van de to­ren gaan. Het is ook mo­ge­lijk om in het bus­je te stap­pen dat tij­dens het eve­ne­ment over het me­dia­park rijdt.

De toe­gang be­draagt vijf euro per per­soon. Da­ta­be­drijf Al­ti­com wil deze bij­dra­ge vol­le­dig schen­ken aan een goed doel, na­me­lijk de Mu­ziekids, een mu­ziek­pro­ject voor zie­ke kin­de­ren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*