De NLPO bestaat deze maand vijf jaar

Een blog van Marc Visch (NLPO)

De NLPO bestaat deze maand vijf jaar. Hoewel de sector door de coronacrisis bijna volledig in het nu opereert sta ik toch even kort stil bij deze mijlpaal, maar kijk ook vooral vooruit. 

De conclusie na vijf jaar moet toch wel zijn dat we samen de lokale publieke omroep – letterlijk en figuurlijk – opnieuw op de kaart hebben gezet. De lokale omroep en lokale journalistiek wordt na lange tijd weer serieus genomen. Ontstaan vanuit de urgentie en noodzaak om de sector naar een volgend niveau te tillen met meer slagkracht, hebben we met de NLPO een stevige koepelorganisatie neer weten te zetten die kan rekenen op meer dan voldoende draagvlak bij alle belanghebbenden. Met een partner als de VNG met wie we vanaf het begin zijn opgetrokken, in de gedeelde overtuiging van de noodzaak van goede lokale journalistiek. Door samen te werken aan de professionalisering door een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) met de streekomroepvorming als instrument. Maar ook door gemeenschappelijke faciliteiten voor de sector op te zetten als de MediaHub. 

Belangrijker dan ooit

Ook in politiek Den Haag is de urgentie over het belang van lokale journalistiek en de lokale omroep als waakhond van de democratie sterker geworden. Niet alleen in de Tweede Kamer maar ook in het kabinet. De lokale omroep is in het huidige regeerakkoord voor het eerst vermeld geweest, onze sector is in deze tijden nog maar eens aangeduid als cruciale sector in de essentiële informatievoorziening voor de burger en er is geld vrijgemaakt voor de pilots streekomroepen dankzij de motie Sneller en de brede steun hiervoor uit de Tweede Kamer. 

De huidige coronacrisis levert naast de nodige (financiële) problemen ook het bewijs dat we onze wettelijke taak rond lokale journalistiek waarmaken. De lokale omroep is toegankelijk voor iedere burger in het land, en die burger weet de lokale omroep ook te vinden. Al de ambities die we hebben verwoord, worden nu nog sterker zichtbaar. De lokale omroep is belangrijker dan ooit. Niet alleen door de crisis, maar ook doordat veel verantwoordelijkheden in de afgelopen jaren bij de lokale overheden zijn komen te liggen waardoor de belangrijke controlefunctie is toegenomen. 

Dat is allemaal mooi, maar we zijn er nog niet. Een eerder rapport van de Raad voor Cultuur en Raad voor Openbaar Bestuur en het meer recentere rapport van het Commissariaat voor de Media leggen de vinger op de wonde: de lokale omroep is van belang voor de lokale democratie maar verkeert tegelijkertijd in grote financiële problemen. Een conclusie die niet voor het eerst is getrokken. De crisis en aanstaande recessie zullen deze situatie verergeren. We moeten dus rekening houden met langdurige gevolgen van deze crisis. Mijn inzet blijft dan ook dat overheden – lokaal en landelijk – ervoor moeten zorgen dat onze, als cruciaal aangemerkte sector intact de crisis uitkomt. 

Naar een volwaardige lokale omroep

Maar we willen naar een structurele oplossing. De NLPO pleit daarom al jaren voor een basisbekostiging voor alle lokale omroepen vanuit het Rijk. De huidige financiering en financieringssystematiek van lokale omroepen is simpelweg niet afdoende om een volwaardige lokale omroep in stand te houden. Het kabinet beloofde bij zijn aantreden drie jaar geleden daar naar te kijken. Het is tijd om die belofte in te lossen met de komende verkiezingen in het vooruitzicht. We hebben dezelfde wettelijke taak als de landelijke en regionale omroepen, laat de financiering hier dan ook op aansluiten zodat we volwaardig onderdeel kunnen gaan uitmaken van het publieke bestel en de lokale journalistiek wordt geborgd. 

Met de oprichting van de NLPO zijn de activiteiten van de OLON sinds dit jaar grotendeels volgens plan overgenomen. Het is de steun en het draagvlak onder de aangesloten publieke omroepen die ons de legitimiteit geeft voor het uitvoeren van onze ambities, acties en plannen. Ik wil hier die dank voor het vertrouwen, steun en kritisch meedenken nog eens uitspreken. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren, maar onze missie blijft onveranderd: samen naar een relevante en levensvatbare lokale publieke omroep. 

Marc Visch

Directeur-bestuurder NLPO

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*