De creatieve industrie blijft banenmotor, maar is wel zwaar getroffen door Corona

De creatieve industrie is onverminderd een belangrijke banenmotor in de Nederlandse economie. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Industrie 2021, een tweejaarlijks onderzoek van Media Perspectives naar de economische ontwikkeling in de creatieve industrie en ICT. Het aantal banen in de creatieve industrie is tussen 2010 tot 2020 jaarlijks met 2,4 procent gegroeid. Dat is drie keer zoveel als de gemiddelde banengroei in Nederland in die periode.

De creatieve industrie is extreem kleinschalig. De gemiddelde bedrijfsomvang is 1,8 baan, ongeveer een derde van de gemiddelde bedrijfsomvang van vijf banen in Nederland. Dat komt onder meer door het grote aandeel ZZP’ers. Dat was in 2020 49% tegen ruim 32% in 2010. 

Amsterdam is nog steeds het grootste creatieve cluster met ruim 114.000 banen in creatieve industrie en ICT samen in 2020. Maar de stad verliest momentum. Vanaf 2017 heeft Amsterdam niet meer het hoogste percentage banengroei. De jaarlijkse banengroei van 3,4 procent in Amsterdam wordt overtroffen door Rotterdam (5 procent), Utrecht (4,2 procent) en Den Haag (3,6 procent).

De coronacrisis heeft er ook in de creatieve industrie flink ingehakt. De sector heeft echter veel zwaarder geleden dan de rest van de economie. De creatieve industrie leverde in 2020 een kwart van de toegevoegde waarde in. Dat komt neer op € 4,7 miljard. Voor kunst en erfgoed zijn de cijfers nog dramatischer. Die subsector verliest ruim 60 procent aan toegevoegde waarde, wat neerkomt op € 3,4 miljard. Ook de omzetten en het aantal banen zijn flink gekrompen.

Ton van Mil, directeur van Media Perspectives, zegt in een reactie op het rapport dat een herijking van de financiële structuur van ondersteuning van de creatieve industrie noodzakelijk is. “Mede door het grote aandeel ZZP’ers, voor wie slechts karige regelingen hebben bestaan, heeft de sector relatief veel meer schade geleden dan andere sectoren. Waar je ziet dat werknemerslasten ruimschoots gecompenseerd worden tot meerdere malen modaal, was er voor ZZP’ers alleen de karige TOZO-regeling. Voor de creatieve industrie, die voor de helft bestaat uit ZZP’ers, is dat een extra slechte regeling geweest.”

De negatieve effecten van COVID op de hele keten tasten het ecosysteem van de creatieve industrie aan, blijkt uit het rapport. Dat komt doordat veel creatieve bedrijven aan andere creatieve ondernemingen leveren. Omzetverlies van de een heeft dus ook een negatief effect op de ander. Het meest te lijden hadden de bedrijven in creatieve diensten, kunst en amusement. Ook de audiovisuele sector had te kampen met omzetverlies door teruglopende bestedingen.

“Door de vele interne leveringen in de creatieve industrie is de sector kwetsbaar gebleken”, zegt Ton van Mil. “Dit maakt de sector gevoeliger dan andere sectoren voor vraaguitval bij consument en bij klanten uit andere sectoren. Het achterwaartse domino-effect zorgt voor relatief grote schade in de hele sector.”

Over de Monitor Creatieve Industrie

De Monitor Creatieve Industrie 2021 is de achtste editie van de reeks. Bij de totstandkoming is overleg geweest met diverse betrokken organisaties zoals de ministeries van OCW en EZK, CBS en het Topteam Creatieve Industrie. De totstandkoming van de Monitor Creatieve Industrie 2021 is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


1 Comment

  1. “Het achterwaardse domino effect”
    Kan iemand Dominee Gremdaad even inroepen voor een opbeurende verklaring?
    Oh die zit al vastgeparkeerd bij HLF8 door Jeroen Pouw.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*