Commissariaat voor de Media onderzoekt processen ter voorkoming van belangenverstrengeling NPO

Het Commissariaat voor de Media start een breed onderzoek naar de borging van processen bij de NPO en landelijke publieke omroepen die (de schijn van) belangenverstrengeling moeten voorkomen. Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen in de afgelopen periode.

Het gaat daarbij in het bijzonder om de processen die (de schijn van) belangenverstrengeling moeten voorkomen, waar het persoonlijke- en werkrelaties betreft tussen beleidsbepalende functionarissen van de NPO en de landelijke publieke media-instelling enerzijds en personen in relevante functies buiten de publieke omroep anderzijds, waaronder begrepen persoonlijke- en werkrelaties met (top)ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het zogenoemde arm’s length principe.

Het Commissariaat betrekt de uitkomsten van het onderzoek dat de Auditdienst Rijk op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld naar de feiten rondom concrete issues, waar passend. In het onderzoek wordt relevante casuïstiek meegenomen. Het resultaat van het onderzoek wordt na afloop bekendgemaakt. Gedurende het onderzoek worden geen uitspraken gedaan over het verloop daarvan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*