Commissariaat voor de Media inventariseert waarborgen voor betrouwbaar journalistiek media-aanbod

Deze week heeft staatssecretaris Uslu haar voorgenomen besluit gepubliceerd om de voorlopige erkenning van omroep Ongehoord Nederland in stand te laten. In dit voorgenomen besluit benadrukt de staatssecretaris de wettelijke toezichtsrol van het Commissariaat voor de Media bij de naleving van journalistieke kwaliteitseisen. Het Commissariaat voert toezicht uit op journalistieke kwaliteitseisen, waaronder betrouwbaarheid, zowel in geval van specifieke incidenten als op de mediasector als geheel. In dit kader heeft het Commissariaat de afgelopen periode een sectorbreed, inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop landelijke publieke omroepen de betrouwbaarheid van hun media-aanbod waarborgen. De bevindingen van deze inventarisatie en de vervolgstappen worden hieronder toegelicht.

Betrouwbaarheid van journalistiek media-aanbod blijft een voortdurende aandachtspunt, ook voor het Commissariaat als toezichthouder op de mediasector. Landelijke publieke omroepen spelen een cruciale rol bij het bieden van betrouwbaar en gevarieerd journalistiek media-aanbod. Het Commissariaat heeft onderzocht op welke manieren deze omroepen de betrouwbaarheid van hun journalistieke media-aanbod waarborgen. Deze inventarisatie dient als basis voor het toezicht op het naleven van journalistieke (en professionele) kwaliteitseisen door omroeporganisaties, inclusief de beoordeling van redactiestatuten.

De landelijke publieke omroepen hanteren diverse maatregelen om de betrouwbaarheid van hun journalistieke media-aanbod te waarborgen. De aard van deze maatregelen varieert en is afhankelijk van het type omroep en het soort media-aanbod dat zij produceren. Het Commissariaat heeft de genomen maatregelen ingedeeld in acht categorieën, waaronder organisatiestructuur, geldende journalistieke afspraken en bijscholingsniveaus. In gesprekken met de omroepen hebben zij benadrukt dat het leveren van betrouwbaar journalistiek media-aanbod voor hen van groot belang is. Het Commissariaat onthoudt zich van een oordeel over de daadwerkelijke betrouwbaarheid van het media-aanbod, aangezien dit binnen de verantwoordelijkheid van de omroepen valt. Het onderzoek beoordeelt eveneens niet de effectiviteit van de huidige waarborgmaatregelen. De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), het College van Omroepen en de hoofdredacteuren van alle omroepen. Lees in de bijlage onderaan dit bericht meer over de acht categorieën van waarborgen die zijn geïdentificeerd.

De afgelopen jaren heeft het medialandschap ingrijpende veranderingen ondergaan, met digitalisering en de opkomst van sociale media als belangrijkste drijfveren. Hierdoor is het medialandschap groter en gevarieerder dan ooit tevoren. Dit vergroot de relevantie van betrouwbaar journalistiek media-aanbod van de publieke omroep, en versterkt de noodzaak om waarborgen te versterken. De Mediawet verplicht publieke omroepen om een redactiestatuut te hanteren en te voldoen aan hoge journalistieke (en professionele) kwaliteitseisen voor hun media-aanbod. Het waarborgen van de betrouwbaarheid van journalistiek media-aanbod is primair de verantwoordelijkheid van de omroepen zelf. Om dit te realiseren, maken de omroepen bijvoorbeeld gebruik van gezamenlijke journalistieke codes. Het Commissariaat zal zijn wettelijke toezichtstaak verder invullen op basis van onder andere dit onderzoek.

Ook de wetgever, de NPO en de ombudsman van de publieke omroep spelen volgens CvdM een rol bij het borgen van de betrouwbaarheid. Het Commissariaat hecht waarde aan het verduidelijken van de invulling van ieders rol. Hierover zal het Commissariaat gesprekken voeren met de omroepen, de NPO, de ombudsman voor de publieke omroepen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Inzicht in betrouwbaarheid

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*