Commissariaat voor de Media benadrukt noodzaak voor verbetering in aanpak van belangenverstrengeling

Het Commissariaat voor de Media heeft recentelijk een onderzoek afgerond naar de maatregelen die worden genomen door diverse partijen, waaronder de NPO, de STER en landelijke publieke omroepen, om belangenverstrengeling tegen te gaan. Hoewel er vooruitgang is geboekt, benadrukt het Commissariaat dat er nog aanzienlijke ruimte voor verbetering is.

Er zijn grote verschillen tussen de partijen in hun benadering van belangenverstrengeling. Sommige partijen volgen nog steeds een strikt formalistische benadering, terwijl anderen meer naar de geest van de wet handelen. Het Commissariaat merkt op dat bijna alle onderzochte partijen ruimte hebben voor verbetering, vooral in de wijze waarop ze de risico’s op belangenverstrengeling in hun periodieke risicoanalyses meenemen. Het Commissariaat spoort de sector aan om een goede balans te vinden tussen formele procedures en informele processen. Dit omvat het voeren van een open dialoog over integriteitsrisico’s om bewustwording te bevorderen. Het Commissariaat heeft praktijkvoorbeelden verzameld en deelt deze in de vorm van een praktijkhandreiking. Dit initiatief is bedoeld om instellingen te helpen het risico op belangenverstrengeling beter te beheersen.

Het Commissariaat erkent de inspanningen van de partijen om belangenverstrengeling te voorkomen, maar benadrukt dat er nog steeds aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn. De sector wordt aangemoedigd om van elkaar te leren en een proactieve houding aan te nemen in het beheren van integriteitsrisico’s.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*