Commissariaat: NICAM voldoet aan kwaliteitsnormen Kijkwijzer

Het Commissariaat voor de Media concludeert in zijn jaarlijkse rapportage dat het NICAM in 2023 zijn verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van het Kijkwijzerinstrument naar behoren heeft vervuld. De rapportage, gebaseerd op het NICAM-rapport ‘Kijkwijzer – Interne Kwaliteitsbewaking 2023’, is verzonden aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media.

Volgens het Commissariaat heeft het NICAM correct uitvoering gegeven aan het convenant en adequaat toezicht gehouden op mediapartijen. Kijkwijzer blijft een effectief middel voor ouders en jongeren om geïnformeerde kijkkeuzes te maken.

Daarnaast signaleert het Commissariaat dat zich nieuwe risico’s voordoen buiten het bereik van het huidige convenant en dat het metatoezicht hierop aangepast moet worden. Het NICAM onderzoekt hoe Kijkwijzer Online ook toepasbaar kan zijn op platforms als Instagram en TikTok.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*