Boodschap richting NPO: bemoei je niet met de inhoud van programma’s

Zonder al te veel ruchtbaarheid zijn drie brisante NPO-dossiers dezer dagen afgerond: een onderzoek naar de vraag of presentatoren de Balkenende-norm ontwijken middels niet-toegestane constructies via productiebureaus en een onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar de kwaliteit en onafhankelijkheid van de journalistieke programma’s. Kenmerk van beide onderzoeken: er wordt geen eindoordeel gegeven. Daarnaast besloot staatssecretaris Gunay Uslu van Mediazaken, dat Ongehoord Nederland in het bestel kan blijven, een tegenvaller voor de Raad van Bestuur van de NPO die de staatssecretaris had gevraagd om de uitzendlicentie van deze omroep in te trekken wegens het verspreiden van nepnieuws.

Wie goed kijkt naar het rapport van het Commissariaat en de beslissing van Gunay Uslu over ON kan daarin signalen ontdekken richting NPO: bemoei je niet met de inhoud van de programma’s van de zelfstandige omroepen. Of die voldoen aan de kwaliteitsnorm is ter beoordeling aan die omroepen zelf, hun bestuur of  leden. Voormalig NOS-directeur Bauke Geersing ziet in de beslissing van de staatssecretaris voor mediazaken een bevestiging dat de NPO de pijlen ten onrechte richt op de omroep van Arnold Karskens.

Geen bewijs voor gesjoemel, maar diep graven kon niet
KPMG Forensic heeft een onderzoek ingesteld naar de vraag of presentatoren bij de publieke omroep de salarisregels ontwijken. Er is geen bewijs gevonden dat wordt gehandeld in strijd met de regels, zo wordt geconstateerd. Maar het Commissariaat voor de Media tekent daarbij aan dat er geen zicht bestaat op ‘betalingen via buitenproducenten, die kunnen leiden tot niet-gesignaleerde overschrijdingen’. In gewoon Nederlands: het ontbreekt aan de bevoegdheid om de boeken van buitenproducenten te bekijken om erachter te komen of er met presentatoren financiële afspraken bestaan waardoor de regels feitelijk wél worden overtreden. Het Commissariaat voor de Media pleit dan ook voor aanscherping van de regeling van beloningen binnen de publieke omroep.

Geen eindoordeel over journalistieke kwaliteit
Het Commissariaat heeft ook de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de vraag hoe omroepen hun journalistieke kwaliteitseisen hebben geformuleerd en hoe die worden toegepast. Het is opmerkelijk dat een eindoordeel ontbreekt over de vraag of dit leidt tot een bevredigende kwaliteit van het media-aanbod. Dat is mede ter beoordeling van de omroepen zelf, zo valt uit de analyse af te leiden. Het commissariaat lijkt in het geven van een oordeel over de journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid van de omroepen terughoudender dan de Raad van Bestuur van de NPO. Die kwam al snel na de start van Ongehoord Nederland tot de conclusie dat deze omroep niet thuishoort in het publieke bestel. De staatssecretaris bedankte voor de eer: politici horen zich niet te bemoeien met de inhoud van programma’s, vindt ze.

Ombudsman NPO onder vuur
Omroep Ongehoord Nederland zet de tegenaanval in en is inmiddels gestart met een journalistiek onderzoek naar de onafhankelijkheid van de Ombudsman van de NPO. Volgens de omroep blijkt uit stukken die zijn opgevraagd op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur dat er in een vroeg stadium contacten zijn geweest tussen de Ombudsman en de voorzitter van De Raad van Bestuur van de NPO, met het doel een gezamenlijke strategie te ontwikkelen, uiteindelijk leidend tot een voorstel om de omroep de uitzendlicentie te ontnemen. Dat is een schending van de onafhankelijkheid, vindt de omroep.

‘Voorzitter NPO moet opstappen’
De terughoudendheid van de staatssecretaris en de voorzichtigheid van het Commissariaat voor de Media staan haaks op de voortvarendheid waarmee de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, Frederieke Leeflang, vanaf haar aantreden probeert om Ongehoord Nederland uit het bestel te krijgen vindt Bauke Geersing, voormalig directeur van de NOS. Hij keert zich in een commentaar in De Telegraaf (30 november 2023) fel tegen de rol van de NPO in dit dossier en ziet in de beslissing van de staatssecretaris een bevestiging dat de NPO zich niet met de inhoud van programma’s hoort te bemoeien.

‘Nu dat wel is gebeurd is in feite sprake van onjuist gebruik, c.q. misbruik van bevoegdheid’, schrijft hij. Hij voeg eraan toe: ‘Er zijn bestuurders die om een mindere reden de eer aan zichzelf hebben gehouden en zijn opgestapt’.

TON VERLIND

17 Comments

 1. Het bestuur van de NPO vroeg de minister om de vergunning in te trekken omdat ON! zich meerdere malen niet aan de journalistieke code van de NPO houdt, racistische uitlatingen doet en daarbovenop de omroep stelselmatig complottheorieën en misinformatie onweersproken verspreidt.

  Zeker genoeg reden om ON te verbannen, maar realistisch was het niet en mogelijk zou een rechter ON uiteindelijk in het bestel laten.

  Maar laten we het over de miserabele inhoud van ON hebben, waarover anders Verlind?

  En dan schrijf je dat de NPO niet in de boeken van buitenproducenten mag kijken, dus of er regels worden overtreden is niet bekend, toch stel je: ‘waardoor de regels feitelijk wél worden overtreden.’ Niet feitelijk dus, of heb jij voorbeelden?

  Ook een column van een oud-journalist mag zorgvuldig zijn en opkomen voor de meningen en journalistiek van ON! een gotspe.

  • Even in Jip en Janneke taal: 1 bron is geen bron, is dat een journalistieke code? Om te bepalen of een omroep zich er aan houdt moeten omroepen inzage geven maar die bevoegdheid is er niet om dat af te dwingen?

   Begrijp ik dat zo goed?

   • Voor zover ik er ooit bij betrokken was, was duidelijk dat het Commissariaat toezicht kan uitoefenen op publieke omroepen die verplicht zijn om inzage te geven in contracten e.d. en geldt die bevoegdheid niet ten aanzien van de interne bedrijfsvoering van commerciële productiebedrijven.

    • Bedankt Ton, dit stukje begrijp ik iets meer. Denk ik.
     Maar wat een onhandig systeem. Toch? Als metafor: Het is als een brandweer die niet aan brand preventie doet en bij brand langs zoveel duren moet dat niemand meer weet waar de brand was was te voorkomen en of er uberhaubt wel brand was.
     Organisatie kan handiger en…transparanter.
     Bevoorderd vertrouwen ook.

 2. Ten aanzien van het commissariaat interpreteer je mijn opmerking niet juist. Er zijn geen bewijzen gevonden, maar het betekent niet per sé dat alles koek en ei is want de bevoegdheden tot onderzoek schieten tekort. Het is een kanttekening. Wat ON betreft: als ON kritisch wordt beoordeeld op zijn inhoud moet je die kritische blik niet beperken tot ON maar ook de loep op het functioneren van andere omroepen richten. Dat gebeurt te weinig. In geen van mijn columns kom ik op voor de opinies van ON noch voor die van andere omroepen. Wat ze vinden is hún zaak. Het gaat me om de vrijheid van mening en het feit dat de NPO (in mijn persoonlijke visie) niet moet kunnen bepalen wat wel of niet binnen de grenzen van de wet valt. Vrijheid van meningsuiting is niet iets wat je selectief kunt toepassen.

  • Niet per se, maar ook niet dat er nu ‘feitelijk’ bewezen grenzen worden overschreden, het gaat om overschrijdingen van de verdiennormen, die hoeve niet per se overtreden zijn als er ook wordt verdiend aan buitenproducenten.

   De vrijheid van meningsuiting is in Nederland niet ongebreideld en aan wettelijke regels en beperkingen onderhevig. De NPO maakt afspraken met de omroepen middels een journalistieke code, dat andere omroepen niet worden voorgedragen voor sancties betekent dat ze er kennelijk wel aan voldoen.

   En als de intrekking van de uitzendlicentie een illusie was en onrealistisch dan kan je het beter alleen maar over de miserabele journalistieke inhoud van ON! hebben. Daarover zouden columnisten zoals jij zich wel over moeten uitspreken.

    • Ik ben voor een totale vrijheid van meningsuiting, maar giftige en onware journalistiek hoef je wat mij betreft niet binnen de NPO een stem te geven met geld afkomstig van een democratisch bestel. Laat ON! maar een eigen platform maken, kunnen ze alle gif en onzin uitkramen die ze willen. Dat is mijn mening.

     • Ook eens. ON is gewoon een trol omroep en zijn er op uit om de NPO uit te testen. Dat is nu gebeurd, ze mogen blijven. Maar juist nu zou ik dan zeggen; “bedankt voor het vertrouwen n.a.v. de beslissing om toch in het bestel te blijven, maar wij stappen er uit en we gaan over op ons eigen platform wat we in eigen beheer gaan opzetten waar we ons nog meer kunnen richten op onze doelgroep die wars is van de NPO e.d.”

     • Opmerkelijk, je bent voor de totale vrijheid van meningsuiting maar zodra het over de grens van jouw eigen leefwereld gaat moeten ‘we’ het uitsluiten. Typisch een verheven D66-achtige manier van de zaak benaderen, ik vermoed dat u bij de NPO werkt. Ik vind ON ook bepaald geen prettige omroep maar zo weet ik er nog een paar en die hebben in dit vrije land allemaal het recht te bestaan omdat wij dat zo besloten hebben met de -merkwaardige- constructie van onze publieke omroep. Het zou misschien goed zijn om het omroepbestel op de schop te nemen maar ik vrees dat de vele nietskunners die nu hoge posities innemen dat niet prettig zullen vinden, dan zal er misschien echt gewerkt moeten gaan worden. Nee, dan liever proberen ON te verbieden, veel makkelijker.

 3. Het publieke geheim van Hilversum is dat de NPO zich continu met de inhoud van programma’s van de aanleverende omroepen bemoeit, tot in details aan toe. De omroepen hebben hierop nooit een stevig weerwoord durven formuleren uit angst voor hun positie in de nabije toekomst. De NPO is voor miljoenen op jaarbasis opgetuigd met managers en coördinatoren die allemaal menen zo nodig hun zegje te moeten doen. Stel dat de bezuinigingsplannen van de nieuwe rechtse coalitie werkelijkheid worden, dan is hier een dikke 100 miljoen te halen. De programmering zal er uitsluitend op vooruit kunnen gaan.

 4. Als het aan de PVV zal liggen,dan doeken ze héél de NPO op:vaak ook ligt Geert Wilders onder vuur.En daarom als de PVV het voor het zeggen zal krijgen.Dan zal er heel weinig van onze Staats-omroep NPO overblijven.Er vooral de erfenis van de verzuiling,past niet meer in de moderne tijd van de digitale mogelijkheden,om niet meer afhankelijk te zijn van de NPO.Zowel via Schotelontvangst en via Internetradio,of web-radio,waarmee u globaal 20.000 radiozenders kunt ontvangen,uit de hele wereld,waar internet aanwezig is.Ziet via Google.nl (tik in) internetradio:dan ziet de vele uitvoeringen met DAB+ ontvangst.Mijzelf kijk al globaal 25 jaar via mijn Schotel naar vooral in de diversiteit van zenders-omroepen aanbod.En via de BVN.nl kan ik zowel de NPO/Vlaamse omroepen ontvangen,en FTA(FREE TO AIR),binnen de grenzen van de Footprint van ziet via Google.nl (tik in) Astra 19.2/23.5 /Astra 3 voor ontvangst van vooral de Engelse Omroepen,in al hun diversietijd van zowel de BBC-1 etc,en de regionale Engelse-omroepen.Om je Engels goed te kunnen beheersen een aanrader voor Schotelontvangst,zowel (ik) vooral heel veel affiniteit om de Duitse Taal te kunnen beheersen via de Astra 19.2.Vooral op onze vakantie-adressen in de Duits-sprekende landen,en ontvangst van de ARD/ZDF en de vele Deelstaatomroepen.Wat intereseert mij wat er heerst bij de NPO/Omroepn-Jouralisten en hun onafhankelijkheid.Via de Universele Europese Verklaring de Rechten van de Mens:art 10: mag dat niet bepert worden door Overheden en de Plaatselijke overheden,in de ontvangst van de vrije Nieuwsgaring.En dat is volgens mij ook de basis,van het vrije denken,wat vastgelegd is in onze Democratie’s bestel.En daar heeft onze Staatsomroep de NPO zich ook aan te-houden,en niet bepalend kan zijn,wat er wel en niet zal behoren in het vrijen denken van oa Journalisten en anders denkende die hun mening willen geven,inzake bij onze Staatsomroep de NPO.Wie betaalt/wie bepaalt,en we betalen niet voor niets aan onze verplichte omroep-system.

 5. Zoals ik al vaker beaamden: wat is nog de toekomst van de onze Staatsomroep de NPO,inzake door de digitale ontwikkelingen!Vooral de jonge luisteraars/kijkers doelgroepen zullen uitwijken naar de vele streamings die worden aangeboden.Aleen de ouderen doelgroepen geboren vlak naar de oorlog,zullen nog wel de beleving willen aanhouden,zoals ze vaak zijn opgevoed in de jongeren-jaren.Maar de Verlosser zal zijn van onze hele verouderde Omroep Bestel,en onder brengen naar de Regionale Omroepen,die een betere belang hebben wat er in hun Provincie’s doende is,en de inwoners,en vaak ook in de eigen streek-landstaal en totaal géén affiniteit hebben met vooral uit de Randstad,om vooral ABN te spreken.De Randstad is Nederland,en het hoofd-zetel zit in Hilversum.En die bepalen wat goed is voor Luisterend/Kijkend uit het Media-Park Nederland/Hilversum en vooral de Netbeheerder’s zullen blijven bepalen,wat ze kunnen bepalen en de beleving,welke muziek-soorten mag worden aan de muziek-keuze’s.Via:Marsmuziek/Feestgedruis/Volksdansen/en de plaatselijke muziek-korpsen:onderbrengen het Veroudere Omroep-Bestel te plaatsen in het Open-Lucht-Museum gelegen aan de Noordelijke kant van Arnhem.Met de opschrift:een Omroep System uit het Steenentijdperk.En daarmee kunnen onze kinderen/kleinkinderen getuigen van zijn.Het kan een Hyphotese in waarheid zijn,maar de toekomst zal het uitwijzen.

 6. aanvulling: en reageer op dit stukje in het vrije Denken,onafhankelijkheid van de Ombudsman van de NPO.De doelstelling van de NPO is vastgelegd: om gehoor te geven aan alle diffirentiatie in samenhang en denkbeelden,en belang en in een onafhankelijk Omroep-Bestel.En wie zal dat kunnen bepalen,in een Democratische samenlevensverbanden.En vooral de samenstelling van de Mede-Nederlanders,is er een andere door de Globalisering denkbeelden ontstaan.In onze Burger-Maatschappij in geloof-hoop-toekomst en het vrije denken.En voor de toekomst van onze kinderen/kleinkinderen,in wat voor land leven nu al! Dagelijkse steekpartijen/autobranden/woonhuisbranden/en het opblazen van pinautomaten/de ouderen vooral overvallen etc.Leve de digitale vooruitgang,maar lever terug naar de jaren 1950,toen konden onze ouders nog een koortje laten hangen uit de brievenbus,geld op tafel leggen om wekelijks of terekenen want alles ging op de pof.TOEN WAS GELUK HEEL GEWOON.Maar toen waren er maar 7 miljoen inwoners in Nederland.Met heel veel ruimte,en sociale contacten.Adieu.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*