Blog Jan Slagter: ‘Journalistieke vrijheid’

De redactie van ‘Meldpunt!’ ontving vorig jaar mails van oud-leden van ouderenbond ANBO. Zij maakten zich zorgen over de ANBO en vroegen zich af wat er over is van het geld dat leden hadden opgebracht, nadat de bond een ingrijpende reorganisatie doorvoerde onder regie van directeur Liane den Haan. Samen met journalistieke website Follow the Money (FTM) voerden we diepgravend onderzoek uit en ontdekten dat het aantal leden fors was gedaald van 180.000 naar 103.500, terwijl van het eigen vermogen van de vereniging dat in 2013 nog 4 miljoen euro bedroeg, in 2016 nog maar 2,4 miljoen euro over was.

Kritische leden die daar vragen over stelden, werden geroyeerd. De ANBO weigerde mee te werken aan de artikelen van FTM en Den Haan wilde ook niet verschijnen in de uitzending van ‘Meldpunt!’. Wel spande zij een kort geding aan tegen FTM en MAX en eiste onder meer schadeclaims en rectificaties op straffe van dwangsommen. Het zou FTM zelfs verboden moeten worden om zich voortaan negatief uit te laten over de ANBO en Den Haan! Vorige week deed de rechter uitspraak en veegde alle eisen van tafel. De ANBO start nu een kostbare en tijdrovende bodemprocedure tegen MAX en FTM. De nog resterende ANBO-leden wordt niets gevraagd. We zien het met vertrouwen tegemoet, wetend dat de rechter meer waarde hecht aan journalistieke vrijheid dan mevrouw Den Haan.

Bron: Max Magazine

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*