Blog Jan Slagter: ‘Een grof schandaal’

Binnenlands Bestuur, een vakblad voor ambtenaren, heeft ontdekt dat driekwart (!) van de gemeenten geld overhouden op het budget Wet maatschappelijke ondersteuning. 

2015 was het eerste jaar waarin gemeenten verantwoordelijk waren voor de zorgtaken die onder de Wmo vallen. Voorheen viel de zorg voor ouderen, gehandicapten en langdurig zieken onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. De overgang van de Wmo-taken van het rijk naar de gemeenten heeft al tot veel discussies geleid. Doordat het rijk aan de gemeenten te weinig budget had gegeven voor de uitvoering van de Wmo-taken, werden onaanvaardbare bezuinigingen doorgevoerd op de thuiszorg. 

Ouderen raakten daardoor in de knel omdat er fors geschrapt werd in hun thuiszorg en tienduizenden medewerkers in de thuiszorg moesten worden ontslagen doordat de gemeenten die zorg tegen de allerlaagste prijs inkochten. Na een jaar blijkt dat de gemeenten soms miljoenen euro’s hebben overgehouden van het Wmo-budget. “De gemeenten lijken aardig uit te komen met het Wmo-budget”, durft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te zeggen in een reactie. Ik vind het een grof schandaal. Dat geld is bestemd voor de zorg voor onder meer ouderen en mag niet in de reserves van de gemeenten worden gestopt. De gemeenten zijn te ver doorgeslagen met het versoberen van de sociale voorzieningen en geven ‘Den Haag’ hiermee een alibi om nog eens extra kortingen op te leggen.  

Bron: Max Magazine

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*